Det er lidt uvæsentligt, om Darwin var racist

Charles Darwin var racist i ordets oprindelige betydning – ligesom andre i sin samtid. Men vigtigere er det, at vor tids medier og debattører ikke fortæller folk, hvor svagt evolutionsteorien står i dag.

Spørgsmål:

For nylig læste jeg en kronik i Kristeligt Dagblad med overskriften ”Darwin rangordnede mennesker, men var ikke racist”. Nogen tid efter bragte Kristeligt Dagblad teolog Katrine Winkel Holms reaktion på artiklen, og det var tydeligt, at hun ikke var enig. Hvad mener du, var Darwin racist?

Svar:

Darwin var racist, ingen tvivl om det! Jeg læste selv de nævnte kronikker og undrede mig meget over overskriften, fordi det at rangordne mennesker er selve definitionen på racisme.

Ordet racisme har undergået den inflation, som det ofte sker med ord, så det bliver brugt i sammenhænge, hvor det ikke hører hjemme. På den måde er racisme nu blevet betegnelsen på alt lige fra det at anerkende, at visse asiater har den gennemsnitligt højest målte intelligens, til det, at man synes, at et land ikke skal tillade ubegrænset indvandring.

Tænkte som sin samtid

Darwin var racist i ordets oprindelige betydning, nemlig troen på, at ikke alle racer er lige, men at nogle er mere udviklede end andre.

Jeg tror ikke, der er noget odiøst i Darwins syn, for jeg gætter på, at det i virkeligheden var de flestes tro dengang.

Det væsentlige forties

Kronikkerne i Kristeligt Dagblad er efterdønninger fra sagen om sognepræst Mads Jakobsen, der blev forsøgt irettesat for sin kritik af evolutionsteorien.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Desværre viger debatten hele tiden uden om det væsentlige – nemlig spørgsmålet om, hvorvidt teorien overhovedet er plausibel. Det er jo i og for sig uinteressant, om Darwin var racist.

Trods det, at intelligent design-hypotesen hele tiden vinder terræn i det videnskabelige landskab, er medierne modvillige til at oplyse om det.

Derfor kommer debatten til at køre på et besynderligt uinformeret niveau, simpelthen fordi ingen, selv ikke teologi- og religionsprofessorer, har nogen anelse om, hvor svagt Darwins teori står lige nu.


Artiklen fortsætter efter annoncen: