Asylkoret vandt konkurrencen

12 konvertitter og korledere i Bording var læsernes favorit i Kristeligt Dagblads konkurrence.

– Vi forstår det ikke rigtigt! Gud lod det ske ligesom så meget andet i dette arbejde med de udviste nykristne fra Kærshovedgård. Vi går i forudberedte gerninger – Tak til Gud!

Sådan var reaktionen fra korleder Anna Lisbeth Sonne, da det viste sig, at Asylkoret havde vundet Kristeligt Dagblads Initiativpris 2019.

Asylkoret, som ledes af folk fra Luthersk Mission og Indre Mission, har indtil videre sunget ved 20 kirkelige arrangementer.

De 25.000 kroner skal nu bruges til musikinstrumenter af mere mellemøstlig art – og så en lille fest i missionshuset.

Ind i troen og danskheden

Selv om sangerne består af udviste asylsøgere fra Iran, har de alligevel noget at bidrage med til Danmark. Samtidig hjælper koret de nye kristne ind i troen og det danske samfund, vurderede dommerpanelet.

”Konvertitterne har det ikke nemt. De står ofte sådan lidt flagrende efter dåben, og de har taget et valg, som kan få store konsekvenser for deres liv.

Der er ofte ingen, der tager hånd om dem, og derfor er asylkoret et utroligt vigtigt initiativ.
Med sangen glider de ind i kristendommen og tager samtidig ud i landet med koncertene og fortæller derved en enormt vigtig historie om kristenforfølgelser,” lød det således fra sognepræst Poul Joachim Stender.

Tættere på Jesus

”Jeg føler mig tættere på Jesus, når jeg synger. Det bringer kærlighed og håb ind i mit liv,” udtalte den 25-årige Hushang Rostami til Kristeligt Dagblad. Han har nu i fire år opholdt sig i Danmark som flygtning. Siden 2017 har han boet på udrejsecentret Kærshovedgård ved Ikast.