Guds Ord gør godt – når man bruger det ofte

Der sker ikke meget ved et eller to kristne møder om ugen. Men bibelstudier 4 gange om ugen virker både mod psykiske og åndelige problemer, viser en ny undersøgelse.

John Bevere fra Bible Matters (til venstre) og Scott Lindsey fra Logos Bible Software taler om de overraskende virkninger af bibelstudier.

En gudstjeneste og endnu et kirkeligt møde hver uge viser ingen nævneværdig effekt. Men når folk mindst tre gange om ugen fordyber sig i Guds Ord, har det en overraskende række positive konsekvenser.

En ny undersøgelse blandt 40.000 amerikanere i alderen 8-80 år har forbløffet John Bevere og Scott Lindsey fra organisationen Bible Matters.

Bibelstudier har en lang række positive konsekvenser, hvis man fordyber sig i ordet mindst 4 gange om ugen. Derimod giver studier en eller to gange ugentligt ingen målelig effekt, konkluderer Scott Lindsey i en video på Bible Matters.

Problemer mindskes

Der sker noget radikalt, når man beskæftiger sig med Guds Ord fire gange om ugen. Scott Lindsey nævner følgende positive ændringer:
– Ensomhedsfølelsen falder med 40 procent.
– Vrede og dertil relaterede problemer falder med 32 %.
Bitterhed i familie-relationerne falder 40%.
– Alkoholisme falder 57%.
– Følelsen af at stagnere åndeligt, hvilket mange kristne beskriver som et problem, der nager dem – falder hele 60%.
– Brugen af porno falder 60%.

Styrker vidnesbyrdet

Samtidig med at problemerne bliver radikalt mindre, jo oftere folk beskæftiger sig med bibelstudier, styrkes deres trang til at vidne markant. Det viser sig, at folk, som beskæftiger sig mest med Bibelen, også vidner 200% mere om deres tro.

Det skyldes, at bibelbrugerne i højere grad føler sig på sikker grund i forhold til troen på Bibelens budskab, forklarer Scott Lindsey.

Også blandt dem, der vejleder andre i troen, fx. gennem discipeltræning, er der en markant effekt af mange bibelstudier. Oplæring af andre i den kristne tro øges nemlig med hele 230%, viser undersøgelsen.