Tag den åndelige virkelighed alvorligt

Jette Berg Madsen blev helbredt for fibromyalgi efter udfrielse.

Jette Berg Madsen
Spurvevej 15
7100 Vejle

Jeg blev udfordret af at læse svaret i Brevkassen side 8 i Udfordringen søndag den 16. februar.

Det er ikke fordi, jeg er uenig med, hvad Orla Lindeskov skriver. Men jeg mangler lidt mere dybde i den åndelige dimension, han beskriver. Forståelsen af Guds kærlighed er uhyre vigtig, men samtidig er det også vigtigt at forstå, at Satan og hans dæmoner kæmper for at få indflydelse på hvert eneste menneske! Og det får de, hvis vi ikke er opmærksomme på den åndskamp der foregår.

Min oplevelse er, at der desværre er nogle kirker, der sover i timen, eller de lever i en uvirkelig drøm, hvor de sover Tornerose-søvn. For mange af de sygdomme, der også er i dag, som på Bibelens tid, er dæmonpåvirkninger eller ånder, der plager os. Og som der står i Luk. 9,1:” En dag kaldte Jesus sine tolv disciple sammen og gav dem magt og autoritet til at uddrive alle slags dæmoner og til at helbrede de syge.” Så er det også vores opgave i dag.

I 2010 fik jeg selv fik konstateret fibromyalgi. I 2017 var jeg kommet så langt ud pga. sygdom, at jeg råbte til Gud om at gribe ind, og det gjorde han. Jeg googlede forbøn i Vejle, og det var der om aftenen i Bygningen. Jeg blev bedt for af nogle fra Frikirken Kairos, og det blev min redning.

De tror på den åndelige virkelighed, at sygdom kan skyldes dæmonisk indflydelse, og de praktiserer uddrivelser, når det skønnes nødvendigt. Og fibromyalgi i mit tilfælde var en dæmon, der blev smidt ud. Jeg mærkede, at den kravlede op, helt nede fra mine fødder og hele vejen op og ud gennem mit åndedræt. Som på Bibelens tid prøvede den også på at komme ind igen, men hver gang proklamerede jeg, at jeg var sat fri i Jesu Kristi navn, og så forlod smerterne mig. Efter tre måneder gav den op.

Nu er der sikkert nogle, der tænker, at jeg nok ikke havde givet mit liv til Jesus på daværende tidspunkt, men det havde jeg. Jeg har mødt den opfattelse, at personer, der er født på ny, ikke kan være plaget af dæmoner. Det er dog hverken min tro eller erfaring.

Den ovenfor nævnte opfattelse har ofte sin årsag i, at man ikke skelner klart mellem, hvad der er ånd, og hvad der er sjæl. Når et menneske bliver født på ny, flytter Helligånden ind i personens ånd. Det er ikke sjælen, der bliver født på ny, men personens ånd.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der er stadig meget, der har behov for at komme på plads i forhold til Gud i personens sjælsliv. Der kan stadig være mange sår, og det kan dæmonerne benytte sig af og på den måde påvirke og plage mennesket. Og det er jeg et levende bevis på.

Jeg er nu på vej ud af det kommunale system og kan arbejde lige så mange timer nu, som jeg kunne, før jeg blev syg, og jeg elsker mit nye liv og priser Gud hver dag for det.