Darwin havde begrænset indsigt

På Darwins tid havde man et umådeligt begrænset indblik i organismers funktion. Den britiske naturforsker Charles Robert Darwin levede fra 1809 – 1882.

Spørgsmål:

Menneskets krop er en avanceret maskine. Hvordan kan evolutionisterne overhovedet forestille sig, at den ikke er skabt af Gud?

 

På Darwins tid havde man et umådeligt begrænset indblik i organismers funktion. Opfattelsen var, at en celle er noget meget simpelt, en slags primitiv gele, og at denne gele sagtens kunne udvikle nye biologiske funktioner. Det var jo ikke Darwins skyld, at man dengang i 1850’erne endnu ikke havde mikroskoper, der kunne afdække, hvad der egentlig foregår inden i cellen.

Darwin var ikke nogen dårlig videnskabsmand, og de antagelser, han dengang byggede sin teori på, var i og for sig ganske rimelige. Vi skal huske på, at den videnskabelige forskning på det tidspunkt faktisk havde afsløret, at der kunne findes ganske naturlige forklaringer på rigtig mange ting, som før havde syntes mystiske og mirakuløse.

Når nu kemien og fysikken havde afdækket, at fænomener kun forklares med naturlige fysiske årsager, var det egentlig logisk, at man forsøgte også at forklare biologiske fænomener med simple materialistiske processer. Darwins evolutionsteori kan på den måde betragtes som en helt naturlig forlængelse af opdagelser gjort i tiden op til hans virke.

I dag ved vi, at Darwin tog fejl

Organismer er ekstremt avancerede maskiner, og blot en celle indeholder alskens teknologiske vidundere som fx ATP-syntase, som er en protondrevet rotationsmotor, der inden i mitokondriet driver syntetiseringen af stoffet ATP, cellens brændstof.

Den 28. februar 2020 skrev dr. Geoffrey Simmons netop om menneskekroppen på Discovery Institutes website. Han slutter med denne bemærkning: Hver enkel af os er en utrolig kompleks biologisk maskine, der kører næsten lydløst.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Billioner af dele arbejder sammen i den rette orden, på det rette tidspunkt og på den rigtige måde i brøkdele af et sekund. Alle signaler er lydløse og under kontrol. De synes alle at følge en ingeniørs plan.

Så ja, det er faktisk ret bemærkelsesværdigt, at nogen med den i dag til rådighed stående videnskabelige evidens kan tro, at mennesket inklusive alle andre organismer ikke er skabt. Vi skal imidlertid huske, at de fleste danskere har fået det indtryk, at videnskaben har materialistiske forklaringer på alt – det er jo det, vi har lært i skolen og fra medierne.

Jeg må derfor med beklagelse sige, at mange ikke ved bedre, fordi de er blevet ført bag lyset. Og de få, der burde vide bedre, har ofte så megen foragt for tanken om en skabende gud, at de foretrækker at tro på den samling røverhistorier, som går under betegnelsen evolutionsteorien.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kursus i intelligent design?

Vi er nogle få i Danmark, der arbejder på at få rokket ved evolutionsparadigmet. Jeg påtænker således i øjeblikket at afholde et dagskursus om ID, hvis der er interesse for det.

Kurset vil blive afholdt i Randers på en lørdag en gang i efteråret. Jeg vil i den forbindelse meget gerne vide, om der overhovedet er interesse for et sådant initiativ. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis læsere, der har interesse i emnet, vil sende mig en mail på kontakt@exitevolution.dk.

Hvis interessen er tilstrækkelig stor, vil jeg iværksætte projektet, og der vil efterfølgende blive annonceret i Udfordringen om tid, sted og de nærmere omstændigheder.