Er der sammenhæng mellem holdning til abort og evolution?

Spørgsmål:

Hej Pultz. Mit spørgsmål er simpelthen det her: Tror du, at der en sammenhæng mellem danskernes tro på evolution og det, at der er så stor opbakning til fri abort?

Svar:

Ingen tvivl om det. Tror man på evolution, tror man også på, at mennesker blot er en avanceret primat – en tunet abe så at sige: Mennesket adskiller sig ikke fra dyr på anden måde end derved, at vi gennem tilfældig mutation og naturlig selektion er blevet udstyret med særlig bevidsthed og intellekt.

Karsten Pultz har skrevet bøgerne ”Exit Evolution” og ”Materialismens død” Bestil på www.Hosianna.dk

Der er ingen kvalitativ forskel på mennesker og dyr, og det er på det grundlag, at fx filosoffen Peter Singer argumenterer for, at abort og sågar drab af spædbørn (infanticide) er helt ok.

Normaliseringen af drab på ufødte hænger uløseligt sammen med påvirkningen fra den udbredte promovering af evolution i skole og medier. Og ja, jeg synes, vi skal kalde en spade for en spade og erkende, at abort er drab på et ufødt barn.

Evolutionsteorien er ophøjet til et videnskabeligt faktum, og med dens sidestilling af mennesker med dyr er der dannet belæg for, at abort er en fuldstændig normal handling, som kan udføres i tilfælde, hvor det findes hensigtsmæssigt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En baby er endnu ikke en person

Professor Peter Singer går så vidt at tale for, at også nyfødte børn med defekter kan aflives, ganske som man vil gøre det med kalve eller grise. En baby er i Singers øjne et menneske, men endnu ikke en person. Først når der er udviklet et minimum af bevidsthed, altså når mennesket er blevet en person, vil han mene, at det er moralsk forkert at dræbe.

Det ulykkelige er, at evolutionsteorien ganske uretmæssigt betegnes som videnskab. Ordet videnskab indeholder ordet viden, og viden er noget, vi kan være sikre på er sandt.

Evolutionsteorien er imidlertid ikke baseret på viden, men er mestendels ren historiefortælling.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tager vi udgangspunkt i den viden, som er akkumuleret gennem de seneste 70 år indenfor biologi og biokemi, må vi, ligesom intelligent design-forskerne, forkaste evolution som valid forklaring på livet og arternes oprindelse.

Ifølge dr. Michael Egnor bruger aborttilhængerne argumenter, som demonstrativt går imod videnskabelige facts. Foto: Still fra programmet “Mind: The Inescapable I,” anden episode af ’Science Uprising’.

Aborttilhængere er uvidenskabelige

Som det fremgår af en artikel af dr. Michael Egnor på Discovery Institutes hjemmeside bruger aborttilhængerne argumenter, som demonstrativt går imod videnskabelige facts.

Egnor skriver: This argument used by abortion proponents — that an embryo or fetus is a part of the mother’s body until a certain point of gestation — is scientific nonsense. When the argument is made by a scientist, it represents either scientific incompetence or deliberate deception.

– Argumentet, som bruges af aborttilhængere – at et embryo eller foster er en del af moderens krop indtil et bestemt tidspunkt i graviditeten – er videnskabeligt nonsens. Når dette argument er fremsat af en videnskabsmand, repræsenterer det enten videnskabelig inkompetence eller bevidst bedrag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvem skal fortælle danskerne sandheden?

Sandheden er, at det er modstanderne af abort, der har summen af den moderne forskning på deres side, men hvem skal fortælle danskerne det? Fortalere for intelligent design, som fx mig, er stort set forment adgang til aviser og TV. Kristne friskoler overvåges af staten, så man kan sikre sig, at også kristne børn får den fornødne dosis af evolutionspropaganda.

Det er på tide, at vi ser et oprør imod, at Darwins pseudovidenskab partout skal påtvinges befolkningen. Så længe det i offentlighedens øjne ser ud som om, at aborttilhængerne har videnskaben på deres side, er jeg bange for, at det er svært at overbevise den almindelige dansker om, at abort er forkert.