Kristne daginstitutioner er bekymrede over politisk pres

Ikke kun kristne friskoler men også kristne daginstitutioner oplever udfordringerne.

SFs forslag om at lukke de religiøse daginstitutioner fik ikke flertal i folketinget. Men forslaget er i høj grad bekymrende, mener sekretariatsleder Hans Jørgen Hansen og daginstitutionskonsulent Carsten Vesterager fra Foreningen af Kristne Friskoler.

Forslaget, som blev beskrevet den 11. februar i en artikel i BT, har fået flere bestyrelser og institutionsledere til at kontakte Foreningen af Kristne Friskoler.

Selv om forslaget ikke fik flertal, sender det nemlig politiske signaler om retten til at oprette og drive institutioner på et kristent værdigrundlag i Danmark, skriver lederne fra FKH, som kalder de private kristne daginstitutioner en ressource for samfundet.

Lever op til lovkrav

”Alle daginstitutioner i Danmark inkl. de institutioner, som bygger på et kristent værdigrundlag, skal på alle måder leve op til dagtilbudslovens krav om at sikre børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Loven handler bl.a. om uddannet personale, normering, udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, fysiske rammer og forældreindflydelse. Institutionerne må ikke afvise børn uanset nationalitet, tro, hudfarve og seksuel orientering med mindre der ikke er plads i institutionen, eller man eksempelvis ikke har de nødvendige kompetencer til at varetage en specifik faglig opgave, ” understreger Hans Jørgen hansen og Carsten Vesterager.

De kristne daginstitutioner lever således op til lovens krav og løfter opgaven, også når det gælder børn med særlige behov/udfordringer. Og måske endda særligt i forhold til disse børn, som Bibelen tilskynder til i særlig grad at tage sig af.

Alle dagtilbud i Danmark er underlagt kommunalt pædagogisk tilsyn, jfr. lovgivningen og kommunalbestyrelsernes kriterier. Lever institutionerne ikke op til disse krav, kan og skal de, med rette, lukkes, påpeger FKF.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kristne på tålt ophold?

– Men det er bekymrende for vort samfund, hvis private kristne institutioner, oprettet og tilvalgt af forældre, i bedste fald skal sendes på ”tålt ophold”, understreger FKF. Foreningen peger på, at Danmark oprindeligt blev bygget på den danske kulturarv og de kristne værdier.

Siden 2007 er antallet af de private institutioner på landsplan næsten tredoblet. FKF får ofte henvendelser fra forældre, skoler, kirker og plejecentre, som ønsker hjælp til at starte daginstitutioner, der bygger på de kristne værdier og den danske kulturarv.

De forældre, som tilvælger en privat kristen daginstitution, efterspørger typisk en mindre institution med tydelige holdninger og værdier.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forældrene kommer fra alle samfundslag, og de har ikke alle en religiøs baggrund. Men de ønsker alle en institution med tydelige og nærværende voksne, som sikrer deres barn tid, plads, og nærvær samt en bred vifte af gode, udviklende aktiviteter.

Hans Jørgen Hansen er daglig leder og sekretariatsleder i Foreningen af Kristne Friskoler

Ingen ’religiøs hue’

Det særlige ved de kristne daginstitutioner er, at ethvert barn betragtes som unikt, skabt af Gud, dyrebart og højt elsket.

Et andet grundsyn er, at børnene tilhører forældrene, og samfundet har et medansvar for at understøtte barnets trivsel, læring, udvikling, og dannelse.

I de private kristne daginstitutioner synger man ”Lille Peter edderkop” på lige fod med ”Jesu lille lam jeg er”. Og man hører både eventyret om ”De Tre Bukke Bruse” og fortællinger fra Bibelen, understreger Hans Jørgen Hansen og Carsten Vesterager.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Carsten Vesterager er daginstitutionskonsulent ved Foreningen af Kristne Friskoler.

”Det er ikke at trække en religiøs hue nedover hovedet på børnene, som nogle politikere siger. Tværtimod, samfundet har nok aldrig haft større behov for at introducere næste generation for de kristne værdier.

Børn skal ikke beskyttes mod kristendommens værdier så som kærlighed, glæde, fred, mildhed, godhed, afholdenhed, trofasthed, udholdenhed og tilgivelse,” fastslår Hans Jørgen Hansen og Carsten Vesterager.

De kristne værdier tænkes på naturlig måde sammen med lovens krav om pædagogiske læreplaner. Fx. kan ”Natur, udeliv og science” sammentænkes med Gud som skaber.

Den gamle kristne kulturinstitution, herunder de daginstitutioner som bygger på de kristne værdier, går aldrig af mode og vil altid have sin berettigelse, uanset hvilke politiske vinde, der måtte vejre lokalt, regionalt, nationalt eller globalt, slutter Hans Jørgen Hansen og Carsten Vesterager.