Jakob har meget at sige til os idag!

Jakobs kradse brev gør op med den falske religiøsitet og de fromme fraser. Troen skal vise sig i aktiv handling og et forandret liv.

Leif Rasmussen var egentlig gået på pension som bibelskolelærer og præst, da han i frustration skrev bogen ”Brev til menigheden i Danmark”, der udkom i 2015. Og bogen skulle ikke blive den eneste fra den ældre profet i Kolding. For sulten efter gedigen bibelundervisning er stor. På fem år fulgte i rap fem bøger. Den sidste bog, som han står med i hånden, er en gennemgang af Jakobs brev

Selv om forsiden på Leif Rasmussen nyeste bog ”Fang dog de små ræve!” måske ser noget religiøs ud, så er budskabet bestemt ikke tom religiøsitet eller letkøbt spiritualitet.

Bogen handler nemlig om Jakob og det brev, han skrev til de første kristne menigheder.
Og Jakob lagde ikke fingrene imellem. Han skrev rent ud, at hvis ikke din tro viser sig i gerninger, så er den DØD!

Selv Luther havde problemer med at sluge det karske budskab. Det passede ikke så godt sammen med hans store vægtlægning på nåden alene. Men Jakobs brev er med i Ny Testamente for at huske os på, at det ikke er en ”billig nåde”, vi tror på. Det er den ”dyre nåde”, som kostede Jesus stor lidelse og en frygtelig død.

Formaninger til os

Først og fremmest er Jakobs krasse brev en opsang med mange relevante formaninger – netop for os i dag.

”Fang dog de små ræve” er den 5. bog, som den kendte bibelskolelærer Leif Rasmussen har udgivet siden 2015.

Og han blev selv lidt overrasket over, hvor relevant Jakobs brev egentlig er, da han gik i kast med det.

Han var bror til Jesus

Jakob var formentlig (halv)bror til Jesus. – Altså Maria og Josefs yngre søn. (Se Gal. brev 1,19).
– Mens Jesus levede hjemme hos sin familie i Nazaret, var der ingen af hans søskende, som troede på ham, heller ikke Jakob (se Johs. 7,5), men efter opstandelsen åbenbarede Jesus sig for ham (se 1.Kor.5,7), og han forstod, hvem Jesus virkelig var, fortæller Leif Rasmussen.

– Efter Jesu himmelfart finder vi Jakob som en aktiv del af discipelskaren. Han var med ved samlingerne i Ovensalen med de øvrige disciple.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forsideillustration viser en neobyzantinsk ikon af Jakob, Jesu bror. Han døde som martyr.

Leder for de første kristne i Jerusalem

– Jakob blev en fremtrædende personlighed blandt de første kristne ledere, og han får senere ansvaret for menigheden i Jerusalem. (se Apg. 12,17)

På apostelmødet i Jerusalem spiller Jakob en ledende rolle. Her anerkender han fuldt ud, at hedningerne også har ret til Evangeliet. (se Apg.15,13)

Hans rolle skyldes måske hans slægtskab med Jesus; men Jakob udnyttede ikke selv denne status. Han viser ydmyghed ved at præsentere sig selv som Jesu tjener, på lige fod med de andre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I år 44, da Jakob, Zebedæus´ søn, led martyrdøden, og Peter samtidig måtte flygte (Apg. 12;17), blev Jakob menighedens egentlige leder. Den stilling havde han i henved 20 år, indtil han også selv led martyrdøden.

I året 62 blev Jakob dømt til døden af det jødiske råd.

Under ypperstepræsten Ananus den II blev han henrettet ved stening, fortæller Leif Rasmussen.
I et appendix til bogen giver Leif Rasmussen sit syn på, hvor vi befinder os i ”de sidste tider”.

Bogen er på 104 letlæste sider og koster kun 98 kr.


Artiklen fortsætter efter annoncen: