Opstandelseskraft – dengang, nu og i fremtiden

Af Elisa Morberg Vejse Sognepræst i Harlev og Fremlev Kirker

Der er drama i luften! Et kraftigt jordskælv ryster jorden under dem, stærke vagter besvimer af skræk. En engel viser sig i lysende klæder, ja lyser i sig selv som en lynild, og vælter den tunge sten foran gravhulen med stor kraft! De oprørte kvinder får i små, korte sætninger besked på at skynde sig hen og fortælle om opstandelsen.

Lov mig, at I selv finder en Bibel frem og læser de næste vers med. For her finder det fantastiske og mirakuløse møde sted mellem kvinderne og den opstandne Kristus.

Opstandelse dengang

Men inden vi bliver alt for rørstrømske og bare ”hopper med på vognen”, må der også være plads til en skepsis. For hvordan i alverden kunne en død mand blive levende igen? Hvordan skal vi moderne mennesker kunne tro på sådan noget? Vi kan godt have den forestilling, at dengang var de jo mere primitive og overtroiske.

Men fakta er, at hverken jøder, romere eller grækere troede på, at et menneske kunne opstå fra de døde. Selvom disciplene, de tolv jødiske mænd og kvinderne havde været mest tæt på Jesus og havde hørt ham sige, mindst tre gange, at han ville opstå efter tre dage i graven, så var det lige så ulogisk for dem, som det er for os i dag.

Selvom de havde set ham udføre mirakler og undere i årevis, var det altså ligeså usandsynligt for dem, at Jesus kunne opstå fra de døde, som det er for os.

Og når det var sådan, det forholdt sig, hvorfor skulle de så sprede et rygte om opstandelse, hvis ikke det var, fordi de havde set ham med egne øjne? Hvorfor skulle de udsætte sig selv for risiko for fangenskab, tortur og henrettelse, hvis ikke det var, fordi de havde mødt den opstandne Kristus, hørt ham tale og måske endda rørt ved hans sår?

Hvis ikke han var opstået, så havde han bare været en klog vandringsmand med et overbevisende snakketøj.

Bibelens vidneberetninger om Jesu opstandelse blev fortalt videre med livet som indsats for vidnerne. Hvorfor var de villige til det? Hvad betyder opstandelsen for os i dag?

Opstandelse nu

Hvad skal opstandelsen dengang have af betydning for os i år 2020? Den er meget central. Hele kristendommen står og falder med, om Jesus opstod eller ej. Hvis ikke han var opstået, så havde han bare været en klog vandringsmand med et overbevisende snakketøj, der udførte mirakler.

Opstandelsen er Jesu endelige sejr, der hvor han vandt ikke bare over døden, men også vandt over synden, alt det der skiller os fra Gud, og vandt over djævelen, alt det onde, som eksisterer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tror vi på Jesu opstandelse, får den betydning for os NU. Opstandelseskraften er allerede i sving, og vi må se os selv som Guds tjenere, der kan bringe den fornyelse i spil i den verden, vi lever i.

Det kan vi gøre ved at tage tid til ”børn og gamle tanter” og sørge for at ”glæden ikke går på krykker”, som vi synger i en af vores salmer. Særligt i den tid vi står i lige nu, er der brug for at bringe opstandelseskraften i spil i hverdagen. Jesu opstandelse fornyer allerede nu håb og trøst, som vi kan bringe til bange, ensomme og bekymrede i denne mærkelige tid, vi står i.

Opstandelse i fremtiden

Læser vi videre i de fire evangelier, så ser vi, hvordan Jesus efter opstandelsen på den ene side kan blive rørt ved af skeptiske disciple og spiser fisk sammen med dem omkring bålet. Og på den anden side er ”overnaturlig” og pludselig står i rummet hos dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det må vi gerne se som et billede på, hvordan vores opstandelse en dag bliver, når vi dør i troen på Jesus som vores frelser. At vi vil opstå i kød og blod, ligesom han gjorde. At vi tror på kødets opstandelse og ikke bare, at vores sjæle eller ånd opstår igen. Opstandelsen er en gave, som rækkes til os, som skaffer os adgang til samme slags opstandelse en dag i troen på ham.

Jeg kender en gammel dame, som ligger for døden. Hun fik besøg af en visitator fra kommunen, som spurgte hende; ”Og hvad kan vi så gør for dig”. Hvortil damen svarede: ”At jeg må komme hjem til Jesus!”

Jeg gætter på kvinden fra kommunen blev en smule paf over det svar, men heldigvis havde hun et godt svar; ”Det kan jeg nok ikke klare, men jeg kan gøre en station klar på rejsen”.

Opstandelseskraften er stor, og tror vi på dens sejr, så kan vi tage den lige så konkret og bogstaveligt som den ældre dame. Allerede nu kan den kraft komme i spil i vores liv, og så må vi have troen og håbet på, at når vi dør, så kommer vi hjem til Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Matt. 28, 1-8

Jesu opstandelse

1 Da sabbatten var forbi, og det var ved at blive lyst søndag morgen, begav Maria Magdalene og den anden Maria sig på vej ud for at se til graven.

2 Pludselig rystede jorden voldsomt. En engel var kommet ned fra himlen, havde rullet stenen bort fra graven og sat sig på den.

3 Hans klæder var blændende hvide, og han udstrålede et stærkt lys.

4 Vagterne rystede af skræk og faldt lamslåede til jorden.

5 Da kvinderne nåede derhen, sagde englen til dem: »I skal ikke være bange! Jeg ved, at I søger efter Jesus, som blev korsfæstet.

6 Men han er ikke her! Han er genopstået, sådan som han forudsagde. Kom og se, hvor han lå.

7 Og skynd jer så hen og sig til hans disciple: ‘Jesus er genopstået fra de døde! Og han vil tage til Galilæa for at mødes med jer der.’ Husk nu, hvad jeg har sagt.«

8 Kvinderne løb af sted fra graven for hurtigst muligt at fortælle det til disciplene. De var dybt rystede, men jublende glade.

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk