’A.D. Kingdom and Empire’ findes på Netflix

Miniserien A.D. Kingdom and Empire er en opfølgning på filmen ”Guds Søn” fra serien The Bible fra 2013. Her møder Simon Peter (til højre) den opstandne Jesus på bredden af Genezaret Sø.

Hvad gør guvernøren og ypperstepræsten, da de bliver klar over, at graven er tom og Jesu lig ikke er til at finde? Hvad gør soldaterne med deres oplevelse af englen påskemorgen, og hvad gør disciplene efter flere møder med den opstandne?

Ypperstepræsten Kajfas får travlt med at omskrive og dække over soldaternes beretning om den frygtindgydende engel og den tomme grav. Han får hjælp af hustruen, som er datter af ypperstepræsten Annas.

De 12 afsnit i miniserien A.D.Kingdom and Empire er en fortsættelse af dramaserien The Bible. Hvert afsnit starter med et resume for derpå at fortælle om nye, dramatiske begivenheder i den højspændte politisk-religiøse atmosfære i Jerusalem efter Jesu opstandelse.

Ypperstepræsten Kajfas

Ypperstepræsten, som bad den romerske guvernør henrette Jesus, bliver dybt rystet over vagternes beretning om englen og den åbne, tomme grav. Den hykleriske Kajfas tager straks affære for at kvæle rygterne iblandt folket og dysse sagen ned overfor Pilatus, som kræver, at man finder Jesu lig.

Spillet mellem den religiøse leder og besættelsesmagtens fronfigur kaster lys over mange af de indvendinger, som folk kan have til beretningen om Jesu opstandelse. Der er et klart apologetisk sigte med diskussionerne om fx, hvorvidt Jesus var rigtig død, og hvorfor man ikke kan finde liget. For det lykkes ikke at finde nogen død Jesus, selv om mange ønsker at mane al tale om opstandelsen til jorden.

Pontius Pilatus (i midten) fremstilles som en meget brutal og magtsyg guvernør, der satser på at vise Kajfas og de andre religiøse ledere, hvem der bestemmer. Ved siden af Pilatus ses hærchefen Kornelius.

Brutal guvernør

Pontius Pilatus begynder at opføre sig mere og mere vanvittigt efter påskedagen og de efterfølgende konfrontationer med Kajfas. Han beordrer gravvagterne henrettet, selv om hans hustru, Claudia, prøver at tale ham til fornuft.

I forbindelse med pinsefesten insisterer Pilatus på at besøge templet kun ledsaget af nogle få romerske soldater. En soldat mister livet, da han vil hindre en zelot i at angribe guvernøren. Da zeloten forsvinder i mængden, beordrer Pilatus dagligt 10 tilfældige jøder korsfæstet som straf.

Apostlen Peter

Apostlenes leder spiller en helt særlig rolle i evangelierne og som leder af de første kristne. Efter flere møder med den opstandne tager disciplene til Galilæa, hvor de igen mødes med Jesus før hans himmelfart.

De ret forvirrede disciple har fået at vide, at de vil få Helligånden. Peters datter, Maya, (som ikke kendes fra evangelierne) opfordrer dem til at bede, og disciplene beder uafbrudt Fadervor (!) da de modtager Helligånden.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Herefter går Peter og Johannes til Templet, hvor de helbreder en lam, bliver arresteret og fremstillet for Det jødiske Råd. Her får de så mulighed for at fortælle alle de tilstedeværende om Jesu død og opstandelse.

Kvinderne er medspillere

Seriens magtfulde mænd har dybt engagerede, stærke kvinder omkring sig. Det gælder disciplene, som tilbringer det meste af tiden sammen med Maria, Jesu mor, samt Maria Magdalene. Også Peters datter spiller en vigtig rolle.

Kajfas’ hustru er hele tiden på færde for at hjælpe sin mand, blandt andet ved at mægle mellem ham og sin far, ypperstepræsten Annas. Hun går ofte sin mands ærinde for at lukke munden på folk, der kan true Kajfas’ position og afsløre hans bortforklaringer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Pontius Pilatus’ hustru nævnes i Matthæusevangeliet, hvor hun advarer sin mand mod at dømme Jesus, som hun kalder ”en uskyldig mand”.

(Ifølge traditionen blev Claudia Procula kristen, og hun æres som helgen i den ortodokse kirke). I A.D. Kingdom and Empire prøver hun mange gange at appellere til sin mands bedre jeg.

A.D. Kingdom and Empire er produceret af Roma Downey, Mark Burnett og Richard Bedser.

Serien giver et spændende, trosstyrkende og langt på vej realistisk indblik i den kaotiske periode efter påskedag. Det er action-mættet bibelhistorie med mange gode pointer. Brutaliteten i skildringen af det 1. århundrede efter Kristus er nok desværre også ganske realistisk.


Artiklen fortsætter efter annoncen: