Vand og ånd

Per Sanders
Borrebyvej 32, Fangel
5260 Odense S

Der er skrevet meget om ”Bibelen 2020”. Jeg har lige siddet og læst Bent Bjerring Nielsens kommentarer i Udfordringen. Jeg vil gerne fortælle, hvordan jeg i mange år har forstået en af de omdiskuterede tekster: Vand og ånd. Joh 3:5:

Her, hvor Nicodemus har en samtale med Jesus, er der flere ting, som jeg gerne vil sige.
Når Jesus taler om Guds rige, siger han noget om at se Guds rige. Det er ligesom, når vi siger: ”Kan du ikke se det”, så mener vi i virkeligheden: Kan du ikke forstå det”.

Når Jesus taler om at blive født af vand, så forstår jeg det helt bogstaveligt som at blive født ud af livmoderens vand, fostervandet, til det fysiske liv.

Når Jesus taler om at blive født af ånd, så drejer det sig om, at Helligånden åbner menneskers åndelige øjne, så de kan se Guds rige.

Det, som Jesus forsøger at få Nicodemus til at forstå, er følgende:

Da du kom ud af livmoderens vand (fostervandet), blev du født ind i den fysiske verden. Her fik du forudsætningerne for at forstå den fysiske verden, og hvordan du lever og agerer i den.

Men det er ikke nok. Du må fødes en gang til. Du må lade Helligånden føde dig på ny, så du kan se Guds rige. Så får du forudsætningerne for at forstå den åndelige verden, og hvordan du lever og agerer i den.


Artiklen fortsætter efter annoncen: