En uacceptabel begrundelse

Kære Lone Jensen og Ledelsen af Skovlunde Kulturhus!

Vi er en lille fælleskirkelig gruppe, der i små tre år én gang månedlig, til offentlig bøn, har nydt godt af kommunens tilbud om lån af lokaler. Men da vi på grund af genåbning af Biblioteket ansøger om at låne påny i Skovlunde Kulturhus, får vi et nej hos Bibliotekets ledelse med begrundelsen:

Ifølge Folkeoplysningsloven må der ikke ske forkyndelse (siden hvornår har bøn været forkyndelse?) eller udbredelse af overtro i Bibliotekets lokaler.

Ifølge den hellige skrift, Bibelen, er vi troende blevet opfordret både i Gamle og Nye Testamente til at bede for vort land, by, kommune med alt, hvad der vedrører dem.

Hele historien igennem har der været ansvarlige kristne, der har taget dette pålæg til sig. Men at dette skal stemples som forkyndelse eller udbredelse af overtro, kan ikke accepteres! Så må vi jo spørge os selv:

Hvad har Folkeoplysningsloven at sige til bønnen i alle Danmarks Kirker, hver søndag, hvilken nominering den end har: For land, regering, folketing, og alle med ansvar i dette land, og sidst, men ikke mindst: for Hendes Majestæt Dronningen og hele den kongelige familie: Er dette også udbredelse af overtro ifølge Folkeoplysningsloven?

Ja, vi spørger bare, og skulle jeg være den eneste, der har denne forundring, vil jeg som Luther sige: ”Her står jeg med min mening og kan ikke andet”!

Tak for små tre gode år, til Skovlunde Kulturhus. Vi finder nok, som I også ønsker for os, et andet sted. Men jeres begrundelse kan ikke stiltiende accepteres!


Artiklen fortsætter efter annoncen:Med venlig hilsen
Bøn for Ballerup Gruppen,
Gudrun Larsen