Hans Egede-statue angrebet

Nuuk Ugeavis skrev 5.4. 2019, at kommunen har afsat 2,75 mio. kr. til fejring af, at det i 2021 er 300 år siden Hans Egede ankom til Håbets Ø.

Statuen af den norsk-danske missionær Hans Egede i Nuuk er blevet overhældt med rød maling og teksten ’decolonize’ i den verdensomspændende bølge af hærværk mod statuer af historiske personer.

Grønlands apostel, Hans Egede, bragte i årene 1721-1736 evangeliet til Grønland. Hans Egede havde hørt om nordboerne, der i vikingetiden havde slået sig ned i Grønland.

Han ønskede at missionere blandt nordboernes efterkommerne (som han mente måtte være katolikker) og bad derfor i 1721 Kong Frederik den 4. om tilladelse til at rejse til Grønland.

Da det ikke lykkedes ham at finde nordboerne i Grønland, begyndte han i stedet at missionere blandt inuitterne.

Hærværket mod Egede-stauen et sket i kølvandet på racisme-debatten, som startede i USA.

Blandede følelser

– Jeg er ked af, at det er sket, og det tror jeg, størstedelen af grønlænderne også er, udtalte Grønlands Biskop Sofie Petersen til Kristeligt Dagblad. ”Hans Egede var jo repræsentant for kolonimagten – det viser historien. Det er den ene side af sagen. Den anden side er, at det også var ham, der kom med det bedste budskab af alle: nemlig kristendommen,” fastslog biskoppen.