Teologi som videnskab?

Jeg noterer mig til en begyndelse, at bogens titel og undertitel er renset for spørgsmålstegn, hvilket som udgangspunkt er positivt. Alt andet ville have været ledende, og det undgår man jo helst.

Når det er sagt, forekommer bogen alligevel overordnet set at brillere ved sin bibelkritiske indgang, men sådan må det nok være, når man har med en debatbog at bestille.
Ti teologer (med en enkelt undtagelse: mænd) går i denne bog i clinch med spørgsmålet, om teologi som akademisk disciplin også idag kan have en plads i moderne universitets-sammenhæng. Debatten er ikke ny: Allerede i 1200-tallet, hvorfra Paris’ Universitet skriver sig, var faget udfordret – de seneste 100+ år ikke mindre med naturvidenskabernes fremkomst.

Anders Klostergaard Petersen provokerer med sine overvejelser om privatsponserede teologi-institutioner: ”Vi har humaniora, jura, medicin og teologi, fordi staten har brug for gymnasielærere, dommere, embedsmænd, læger og præster. Når staten støtter uddannelsen af præster, skyldes det ikke mindst, at staten også har en interesse i at hindre uoplyste personer i at få magt og indflydelse i folkekirken” (s. 13).
Af de meget forskelligartede indlæg vælger jeg nok at lægge mine æg i kurven hos Andreas Nielsen, der argumenterer for teologiens udvikling af praktisk visdom gennem kristen dannelse. ”Bønnen, Bibelen og prøvelser er det, som former en sand teolog – en som kender Gud og hans vilje” (s. 177).
Også Jakob Wolf pådrager sig – som næsten altid – interesse. ”Teologien skal ikke bede om at få lov til at være på universitetet. Universitetet skal derimod bønfalde teologien om – for Guds skyld – at blive på universitetet” (s. 90). Sat lige på spidsen!

På bogens bagside skriver forlaget, at den både henvender sig til fagfolk og til en bredt interesseret offentlighed. Det er selvfølgelig et fromt og godt ønske, men så burde man blot have ihukommet det gamle ord: at udvikling er afvikling af indvikling. Mange steder er formuleringerne så knudrede, at forståelse hæmmes.
Anmeldt af Kristian Kristiansen

Michael Agerbo Mørch (red.): ”En plads blandt de lærde. Teologiens videnskabelighed til debat.”
195 sider. 199 kr. Eksistensen