Trænger Norden til en åndelig vækkelse?

Af Iben Thranholm. Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Det spørgsmål var temaet for en paneldebat på Protestfestivalen i Kristianssand, som jeg selv deltog i sidste weekend sammen med en række norske kirkefolk og kulturpersonligheder. Det var vi alle enige om, at Norden i den grad gør. Folks reaktion på corona-epidemien er et stærkt symptom på dette.

Det er tankevækkende, at hvad kristendommen ikke har kunnet gøre de sidste årtier, har corona-epidemien gjort på få måneder. Kirken har ikke kunnet få mennesker til å følge de ti bud, men nu er folk over hele jorden lydige mod nogle restriktioner, som er langt mere indgribende.

Folk kan godt ændre deres liv med ét, hvis de tror på budskabet og finder det vigtigt nok. Og det findes der også andre eksempler på lige nu.

Globalt set og på sociale medier tales og skrives der i øjeblikket meget om “The Great Awakening”, den store vækkelse. Folk er ved at vågne op og ser, at der er noget fundamentalt galt i det politiske system, og at der er behov for forandring. De havner i politiske protestbevægelser imod globalisme, som bruger begrebet «Great Awakening» som deres identitet. Historisk set er det navnet på tre store kristne vækkelser, der fandt sted i USA’s tidligeste år som nation.

Den nye globale bevægelse udspringer af en overbevisning om, at medier og politikerne lyver for befolkningen, og mange går så langt som til at sige, at det er satanisme, som står bag dette.

Bevægelsen vokser nærmest eksplosivt og består af millioner af mennesker, som mener, at verden i vor tid er stillet over for ondskab af helt uhørte dimensioner. De ønsker at gå imod denne ondskab.

Spørgsmålet er, om nøglen til en åndelig vækkelse i vor tid er at nå ud til alle disse mennesker verden over. Udfordringen for kirken er at forklare disse mennesker, at det er kristendommen, de har brug for, og at problemet ikke bare er politisk, men også åndeligt. Mange af dem er allerede åbne overfor Biblens ord og begreber og ser bøn som en vigtig del af kampen mod ondskab.

Kirkens udfordring er derfor at fortælle alle disse mennesker i «The Great Awakening», at vi er midt i en åndelig kamp, og at det ikke er nok bare at få de rigtige politikere til magten, for vi kæmper ikke mod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter i himmelrummet, som Paulus skriver.


Artiklen fortsætter efter annoncen:En god start på en åndelig vækkelse er at læse de gammeltestamentlige profeter. Hver gang Israel gør oprør imod Gud, er ham utro og dyrker andre guder, er konsekvensen, at der kommer en politisk katastrofe.

Budskabet for at stoppe katastrofen er også det samme hver gang: Israelitterne skal angre deres synder og vende tilbage til den sande Gud. Det samme budskab bør kirken og kristne møde den politiske katastrofe i dag med og udbrede til alle dem, som ser, at noget er helt galt.

Uden sand anger og vilje til omvendelse vil de ikke formå at stoppe den ondskab, som truer verden i dag. Og det er måske også Guds måde at teste os på i denne forvirrede tid, som han gennem tiderne altid har testet sit folk.


Artiklen fortsætter efter annoncen: