Velsignelse

Carl Benny Christensen
Koldingvej 5
8800 Viborg

Ved at velsigne kan vi rive nøglebundtet ud af fjendens hænder og gøre ham magtesløs. Jesus fratog fjenden dødsrigets nøgler, men fjenden har stadig mismodets nøgle, bitterhedens nøgle, misundelsens nøgle, utilgivelighedens nøgle og mange flere. Med velsignelse, kærlighed og forståelse kan vi rive nøglebundtet fra fjenden, vinde sejr og gøre vredens dal til fredens dal.

Tak, Herre, at vi som er lemmer på Kristi legeme må komme på plads og udføre den gerning, som Gud har kaldet os til. Og begrænse os til kun at gøre det, vi er kaldet til. Et lem på legemet kan udføre den funktion, som det er skabt til.

Lad os være knyttet sammen som lemmer på samme legeme, Kristi legeme, med Kristi kærlighed og lade dig Jesus være hovedet for legemet.

Kærligheden er størst af alt. Den skjuler alle forskellighederne, og Guds Ånd knytter os sammen i enhed. Lad Kristi legeme blive lægt her i Danmark, og undere og mirakler vil følge.
Amen.