Missionsforbundets generalsekretær fylder 60 år

Kirkens enhed og det fælles ansvar for mission fylder meget for brobyggeren John Nielsen.

John Nielsen har siden 2012 været generalsekretær i Missionsforbundet.

Generalsekretær i Det Danske Missionsforbund, John Nielsen, fylder lørdag den 1. maj 60 år.

Siden 2012 har han beklædt posten som generalsekretær, en stilling der indtil for nylig blev benævnt missionsforstander.

Stillingen indebærer et hyrdeansvar for Missionsforbundets præster, at være rådgiver og inspirator for menighedsrådene og menighederne og i det hele taget at være en samlende og ledende person i Missionsforbundet.

Præst i Vestermarkskirken i Grindsted

John Nielsen har læst teologi på Ansgar Teologiske Seminarium i Oslo.
Efter endt uddannelse blev han i 1986 præst i Vestermarkskirken i Grindsted. Her mødte han Marianne, som han blev gift med. Parret har to voksne børn.

Mission i Rumænien

Under tiden i Grindsted blev John involveret i international mission i Rumænien.

Da arbejdet udviklede sig, begyndte flere menigheder at støtte op om dette, og i 2006 blev Rumænien et nyt missionsland for Det Danske Missionsforbund, som også er involveret i mission i Grønland, Ghana, Thailand og Myanmar.

Bethaniakirken i Aalborg

Efter 8 år i Vestermarkskirken blev John Nielsen præst i Bethaniakirken i Aalborg. Her var han menighedens præst gennem 18 år. I denne periode udviklede menigheden sig fra at være en hundrede procent dansk menighed til at være en multietnisk menighed med mange nationaliteter.

Da kirken fik behov for mere plads, blev der bygget til, og ved indvielsen i 2007 blev der budt velkommen til festgudstjeneste på 13 forskellige sprog.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Brobygger mellem kirker

I tillæg til arbejdet i den lokale menighed har det altid ligget ham på hjerte at bygge bro mellem forskellige menigheder og kirkesamfund og at finde veje, hvorpå kirken kan fornyes og nå ud til samfundet omkring den.

Han var derfor også medinitiativtager til at bringe kampagnen ”40 Målrettede Dage” til Danmark, en kampagne som ca. 60 menigheder gennemførte.

Håb for din by

I Aalborgs kirkeliv blev John et kendt ansigt, da han tog initiativ til Aalborg Præstenetværk, der kom til ikke blot at samle præster, men også en række menigheder til en større enhed og et større samarbejde i fælles mission for byen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:John Nielsen har skrevet en bog om kirkers enhed og fælles bøn som en vej til transformation ikke bare af kirken, men også af byerne. Bogen udkom i 2019 med titlen ”Håb for din by”.

I 2016 blev John Nielsen valgt ind i ledelsen af Missionsforbundets internationale kirke-familie, International Federation of Free Evangelical Churches. Han har de senere år ligeledes været med i Frikirkenets bestyrelse.

Missionsforbundet

Det Danske Missionsforbund er en evangelisk frikirke, som opstod i Danmark i 1888.
Missionsforbundet har i dag 18 menigheder i Danmark. Kirken er desuden involveret i diakonalt og missionalt arbejde i Thailand, Myanmar, Ghana, Rumænien og Grønland.