Apostolsk Kirke bygger Multihus ved højskolen

I morgendisen ses her byggeleder Lars Schmidt, der er direktør for ”Samværket A/S”, og kirkens præst Jesper Kure ved kirkens byggeplads.

Ved Apostolsk Kirkes højskole i Kolding, Højskolen Acts Academy, arbejder håndværkere på fuld kraft med byggeri af et 2300 m2 stort multihus, der forventes at stå færdigt ved udgangen af 2021.

Gennem flere år har Apostolsk Kirke i Kolding, også kaldet KirkeiByen, arbejdet med muligheden for at finde større og bedre faciliteter. Kirkebygningen på Lykkegårdsvej havde pladsproblemer i forhold til den stadigt voksende menighed og flere nye aktiviteter.

Både kirke og mødested

Man ønskede samtidig et nyt sted, som både kunne fungere som kirke, og blive et mødested for borgere, virksomheder og organisationer i Kolding og omegn. Altså en ramme for både sociale, kulturelle og kirkelige aktiviteter.

Efter mange drøftelser og idéer besluttede man at bygge et multihus i parken ved højskolen på Lykkegårdsvej.

Salg af den tidligere kirkebygning, salg af nogle byggegrunde, indsamling af penge blandt medlemmer af menigheden, donationer fra andre og tilsagn om yderligere donationer i årene fremover gjorde det muligt at igangsætte det store byggeprojekt.

På modellen fra GPP arkitekter ses det nye multihus, Samværket”, til højre. Det skal bygges sammen med højskolen og forsynes med elevatorer, så man kan komme op til kontorerne i højskolebygningen.

Rejsegilde til pinse

”Multihuset forventes at komme til at koste i omegnen af 30 mio. kr.,” fortæller Lars Schmidt, der er direktør for ”Samværket A/S” og byggeleder på projektet.

De første gravemaskiner gik i gang med udgravning til fundamentet i sommeren 2020. Nu er man så langt i processen, at der skal holdes rejsegilde i forbindelse med pinsen. Man forventer, at huset står færdigt inden udgangen af 2021.

Den nye bygning bliver bygget sammen med højskolen, således at man via en stor foyer også kan gå ind på højskolen eller tage lift op til kirkens kontor. Bygningen bliver indrettet med mødelokaler, caféområde og en stor sal med plads til 750 personer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jeg glæder mig til at få en mulighed for at opskalere kirkens arbejde, som blandt andet omfatter familienetværk, værested, juniorklub, ungdomsaktiviteter og cafétræf for seniorer,” fortæller Jesper Kure, som er præst i KirkeiByen.

Attraktivt for musiklivet

Kirkeibyen er i øvrigt i dialog med flere potentielle kommende brugere af det nye hus, bl.a. Kolding Musikskole, Sønderjyllands Symfoniorkester og Kolding Kommune og forventer, at lokalerne vil blive et eftertragtet lejemål, da akustikken forventes at blive rigtig god.

Hvordan har I forestillet jer, at huset skal drives i det daglige?


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi er jo en kirke, hvor rigtig meget lader sig gøre ved hjælp af frivilliges indsats. Sådan har det været hidtil, og sådan tror jeg også, at det vil være fremover.

Engagement i socialt liv og relationer kræver mødesteder,
og det er her, at multihuset ”Samværket” kommer i spil.

Menigheden betaler til driften via ”tiende”. Der er en stor villighed til at bidrage. Første kvartal i år er der indbetalt 16 % mere i ”tiende” end første kvartal sidste år. Vi vil naturligvis også få lejeindtægter fra de foreninger, der ønsker at leje huset til forskellige arrangementer.

Men det bliver ikke sådan, at vi skal have ansat lønnet fuldtids-personale til rengøring, drift af café, og organisering af udlejninger,” forklarer Jesper Kure.

”Der vil muligvis blive tale om mindre opgaver, der skal betales honorar for,” supplerer Lars Schmidt. ”Det kan jo være nødvendigt, at der er en person tilstede, som er den ansvarlige i forbindelse med en udlejning til f.eks. en koncert”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Brobyggerfunktion

Forventer I mange udlejninger?

”Vi håber, at huset vil blive brugt. Det er jo vores vision, at stedet skal skabe ”Rum til liv”,” forklarer Lars Schmidt, og han suppleres af Jesper Kure:

”Ønsket er at få skabt en bro til byen, vi bor i. Så vi ikke lukker os om os selv. Vi vil gerne se, at både huset – og parken udenfor – bliver et sted, hvor folk kommer. Men der skal selvfølgelig ikke være så mange udlejninger til kulturelle arrangementer, at vi ikke har plads til vores egne aktiviteter.”

Hvorfor er det vigtigt for jer, at huset bliver multifunktionelt?

”Vi lever i en tid, hvor mennesker mødes mindre og mindre – på tværs af aldersgrupper, sociale lag, etniske grupper, religiøse overbevisninger. Mange færdes næsten udelukkende blandt ”deres egne”.

Forskning har vist, at social integration og tætte relationer er essentielle for menneskers livskvalitet. Kolding Kommune har også fokus på dette indsatsområde. Vi vil gerne bidrage til at løse denne problemstilling.

Kirken vil som initiativtager arbejde ud fra en grundlæggende præmis, som vi kalder: ”Fordi mennesker har værdi”.

Engagement i socialt liv og relationer kræver mødesteder, og det er her, at multihuset ”Samværket” kommer i spil. Vi har vores værdigrundlag i klassisk evangelisk kristendom.

Vi tror på, at evangeliet tilfører værdi til det enkelte menneske. Vi tror, at kirken har en relationel opgave i at være tilstede i samfundet og møde mennesker. Den opgave er fortsat højaktuel,” slutter Jesper Kure.