KD og abortrådgivning

Knud Haaning Andersen
Rugvænget 73,
7400 Herning

I de sidste 2 numre af Udfordringen har der være omtale af KD´s holdning til abortrådgivning. I 2014 vedtog KD på et landsmøde:

”KristenDemokraterne vil kæmpe for de ufødtes ret til liv. Derfor vil KD som et skridt på vejen kæmpe for at gøre abortrådgivning obligatorisk for alle abortsøgende. Denne rådgivning skal indeholde oplysning om støttemuligheder før og efter fødslen, om fostrets udvikling, adoption og om mulige psykiske følgevirkninger efter en abort.”

Eftersom Landsmødet er KD´s øverste myndighed, er vedtagelsen fra 2014 stadig partiets politik.

2030-planen kan derfor kun betragtes som en omskrivning af landsmødebeslutningen og ikke en ændring af partiets politik. Både partiets ledelse og folketingskandidater kan ikke se bort fra en landsmødevedtagelse, når der refereres til KD´s politik på et bestemt område.

KD`ledelse og folketingskandidater har tillige pligt til loyalt at fremføre, hvad der er blevet vedtaget på et landsmøde.

Formuleringen i 2030-planen er derfor uheldig og måske blevet til, fordi man har haft travlt med at lave planen. Hvorom alting er, så er landsmødebeslutningen fra 2014 stadig KDs officielle politik, selv om 2030-planen kan udlægges som en ændring. Man må håbe, at partiledelsen er enig heri.