’Genåbningen er en gylden mulighed’

Coronatiden har taget hårdt på aktiviteter og økonomi. Men der er også lyspunkter, mener IM.

– Coronatiden har været frygtelig, men vi har også fået nye kontakter, fastslår kommunikationschef Asbjørn Asmussen.

– En ældre dame ringede for at sige tak for de online torsdagsmøder, vi sender. Hun og manden er syge, og de kunne normalt ikke komme til møder. Men nu havde de alligevel fået chancen for at være med.

Denne positive effekt af coronasituationen kan dog ikke opveje de negative, fortæller kommunikationschef Asbjørn Asmussen i anledning af Indre Missions årsmøde i Bethesda i København den 5. juni.

– Det har været et ret frygteligt år, både for mødeaktiviteten og for økonomien. Men vi har også lært noget om at bruge nye redskaber, og vi har fået nye kontakter til folk via online fællesskaber, som vi ellers ikke ville have haft, fastslår han.

Genåbning og vækkelse

– Indre Mission skal fortsat være både kirkelig og vækkelsespræget, sagde Hans-Ole Bækgaard i sin formandsberetning.

Formandsberetningen ved Hans-Ole Bækgaard bar overskriften ”Coronakrisen har afsløret vores skrøbelighed, og genåbningen er en gylden mulighed”.

– Under coronakrisen er vi alle blevet mindet om vores skrøbelighed og dødelighed – men også om evigheden. En krise kan vise os hen til vores håb, nemlig Jesus Kristus, fastslog formanden.

Han henviste til Winston Churchills ord om, at man ikke skal ”lade en god krise gå til spilde”.

Konkret skal IM være opmærksom på to af coronatidens negative effekter, nemlig psykiske problemer blandt børn og unge og ensomhed i alle aldersgrupper.

Genåbningen vil præge IM’s liv resten af året, og der skal være fokus på vækkelse, sagde formanden. Det er også vigtigt, at folk vænner sig til at mødes igen, så alle kan opleve at være en del af fællesskabet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vigtigt at stå fast

I år har Indre Mission 160 års jubilæum, og årsberetningen kom ind på udviklingen i bevægelsens arbejde i folkekirkeligt regi. Med tiden er IM gået fra at være en stor folkekirkelig arbejdsbevægelse til snarere at være en bevægelse på kirkens teologiske højrefløj.

IM er samtidig blevet mere homogen, men bevægelsen skal fortsat være både kirkelig og vækkelsespræget, selv om den tager afstand fra flere ideologiske og identitetspolitiske strømninger.

Formanden mindede også om, at det i år er 500-året for Luthers bekendelse under rigsdagen i Worms, og han fastslog, at det er vigtigt at stå fast på de bibelske skrifter.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi må aldrig lefle for tidsånden, understregede Hans-Ole Bækgaard, som også pegede på vigtigheden af fordybelse ved at læse både Bibelen og kristne bøger.

IM er ikke en boble

IM’s ansatte er rykket sammen og har hjulpet hinanden i coronaåret, sagde generalsekretær Jens Medom Madsen i sin arbejdsberetning.

Året 2020 har vist gode samarbejdsmuligheder, påpegede generalsekretæren. Han henviste til, at IM blandt andet i Aarhus har været en del af et større kirkeligt arbejdsfællesskab i forbindelse med caféen Kirketorvet.

Coronatiden har også givet stigende besøgstal til fx Sjælesorgslinjen og Telefonandagten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Årsmødet

På grund af coronasituationen havde man i år valgt at holde årsmødet online fra Bethesda, som er IM’s gamle mødested på Israels Plads i København. Nogle steder i landet, fx på Mørkholt Strand Camping har man kunnet følge årsmødet i mindre grupper via storskærme.

Stort underskud

Økonomichefen måtte erkende, at IM har haft et underskud på over 15 mio. kroner trods øgede gaveindtægter. Det er utilfredsstillende, men efter omstændighederne acceptabelt, mente Bjarne Christensen.

Man kan læse alle beretningerne i Indre Missions årbog 2021 på indremission.dk/hb. Her kan man også læse om IMU, familiearbejdet, det tværkulturelle arbejde, søndagsskolerne og IM’s virksomheder.