Nye medlemmer af Wycliffe DK’s bestyrelse

Fra venstre ses Robert Strandgaard Andersen, Per Rasmussen, Iver Larsen, Jørn Blohm Knudsen (formand), Marleen Frost (kasserer), Peter Lanting (næstformand) og Morten Rasmussen.

Wycliffe Danmark holdt generalforsamling i Aarhus den 17. juni, hvor man valgte Robert Strandgaard Andersen og Morten Rasmussen ind i bestyrelsen.

Robert Strandgaard er præst i Hjordkær Kirke og tidligere missionær i Tanzania. Morten Rasmussen er lektor ved Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. Før generalforsamlingen bestod bestyrelsen af fem medlemmer, men den er nu med syv medlemmer på det maksimalt tilladte antal, oplyser landsleder Lene Aagaard Urup Nielsen.