“Jeg kender mange bosteder, men ingen så gode som Heragården”

- Rasmus, 22 år og autist.

Daniel Laugesen er forstander på Heragården, som åbnede i 2005 efter idé af nogle pårørende til målgruppen.

 

Rasmus Boysen har autisme og har nu boet tre år på Heragården. Her føler han sig hjemme.

Rasmus Boysen og andre unge med autisme er indskrevet på bostedet Heragården, der ligger 5 km fra Herning i naturskønne omgivelser.

– Inden jeg kom hertil, var jeg rundt i Danmark og så forskellige botilbud for unge med behov for støtte. Nogle steder var der nærmest ingen grænser og moral. Ander steder var der meget kontrol. Her er der balance og gode værdier, siger Rasmus om det sted, som han i tre år med glæde har kaldt ’hjem’.

Rasmus er ikke sikker på, at han vil kunne komme til at bestride et job. Ikke desto mindre har han via støtten på Heragården lært mange ting, der har styrket hans selvbillede og evne til at navigere i livet.

På hans køkkenbord står der en pakke frosset kød, som han skal bruge til sin aftensmad.

– Jeg kan godt lide at lave min egen mad og spiser sjældent sammen med de andre. Jeg spiser meget, fordi jeg styrketræner, løber, kører på mountainbike i skoven og går på jagt – for tiden bukkejagt. Og jeg bruger også en del timer på vores værksted, fortæller han og understreger, hvor meget han nyder naturen og dyrelivet ved Heragården.

Et bosted med kristne værdier for unge med diagnoser

– Stedet har eksisteret siden 2005, fortæller forstander Daniel Laugesen og forklarer, at det var nogle pårørende til målgruppen, der fik en vision for bofællesskabet med de kristne værdier.

– Vi er et tilbud til unge i alderen 18-35 år, og vi har omsorg for alle livets aspekter. Der er 13 lejligheder på Heragården, og vi har plads i øjeblikket. Mange kommuner vælger at samarbejde med os på grund af vores høje faglighed, og vi er godkendt af Socialtilsyn Midt. Alle medarbejdere har en KRAP og autismepilot-uddannelse og er derfor klædt godt på til at støtte de unge, der har forskellige grader af autisme og/eller ADHD, ADD og OCD. Vi plejer at sige, at diagnoser ikke er en hindring for at få et godt liv. Det er bare vigtigt, at man får de nødvendige redskaber til at håndtere dem. Det giver håb for fremtiden, siger Daniel Laugesen, der suppleres af souschef Birthe Lavdal.


Artiklen fortsætter efter annoncen:På Heragården ved Herning er der muligheder for mange forskellige aktiviteter, både udendørs og indendørs.

Mål og indhold

– Målet er, at de unge skal føle sig hørt, set, forstået og ikke mindst elsket som dem, de er, så vi har mange snakke med hver enkelt, hvor vi kommer rundt om alle relevante ting. Vi er et sted for hele mennesket, hvor struktur er en forudsætning.
– Vi hygger og laver aktiviteter med de unge både indendørs og udendørs og tager på ture sammen. Der er muligheder for at tegne og male, dyrke planter i drivhus, arbejde på værksted, cykle, gå på jagt, tænde bål, klatre i træer m.m. Og vi har daglige andagter og kontakt til den lokale sognepræst, der kommer på jævnlige besøg. Vi har ingen skolefag på stedet, men støtter op om de unges beskæftigelse. Flere af dem deltager i uddannelsesforløb eller praktikforløb uden for området, og de transporterer sig selv dertil, siger Birthe Lavdal.
– Det langsigtede mål er, at de med tiden skal flytte i anden og mere selvstændig boform. Mange af dem vil kunne arbejde på det såkaldt ”rummelige arbejdsmarked” (fleksjob, skånejob eller uddannelse på særlige vilkår). Vi har handleplaner med mål, der svarer til de enkeltes behov, ressourcer og kunnen, fortæller bostedets ledelse.

Mikael er også glad for at bo på Heragården.

Ud af lukketheden

Væggen i spisestuen, hvor vi taler sammen, er prydet af et stort kunstværk af Michael Hansen, der har været tilknyttet Heragården. Det er en kæmpestor collage med tusindvis af perler, der er lagt, så de forestiller Heragården og naturen omkring. I Sportscenter Herning hænger en anden collage af ham på 16½ x 2½ m med ikke færre end 1,68 mill. perler.

Michael var en af dem, der fik hjælp til at komme ud af sin lukkethed og fik tro på sin værdi og kunnen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Personalet har igen og igen oplevet, at de unge beboere har åbnet sig som blomsterknopper. Så det er ikke noget tilfælde, at Heragårdens logo er en solsikke, der strækker sig efter lyset.

Mere kan læses på www.heragaarden.dk