Stor teologisk forvirring blandt yngre kristne

60 procent af troende under 40 mener ikke, at Jesus er eneste vej til frelse, viser ny rapport.

Selv blandt yngre kristne, der betegner sig som ”genfødte”, er to ud af tre åbne for, at der kan være flere veje til Gud.

– Selv genfødte kristne kan have en falsk opfattelse af Jesus Kristus og et pluralistisk verdenssyn, fastslår lederen af det kristne analysebureau Probe Ministries i USA.

I den nye rapport “Religious Views & Practices Survey” kan man læse, at hele 60 procent af USA’s ”born-again” kristne under 40 år mener, at der er frelse både gennem Jesus, Buddha og Muhammed.

Udviklingen over 10 år

“Religious Views & Practices Survey” viser en stor tilbagegang i evangelikal tro og praksis i løbet af det seneste årti. Samtidig er antallet af dem, der kalder sig kristne steget med næsten 25 procent.

Rapporten fastslår, at der er sket et fald i ”grundlæggende bibelsk verdenssyn”, i troen på Bibelens ufejlbarlighed, frelsen og troen på, at Jesus var syndfri, skriver The Christian Post.

“Procentdelen af born-again kristne med et bibelsk verdensbillede er blevet halveret over det seneste årti,” konkluderes det i rapporten, hvor man har sammenlignet gruppen af 18-29-årige i 2010 med samme aldersgruppe 10 år senere (altså de nu 30-39-årige).

– De ubibelske opfattelser kan skyldes mangelfuld forkyndelse. Men det kan også skyldes uopmærksomhed hos de unge, mener Kerby Anderson fra Probe Ministries.

Bekymrende trend

Professor og debattør Kerby Anderson, der er leder af Probe Ministries, fastslår, at ”selv en genfødt kristen kan have en forkert opfattelse af Jesus og godtage et pluralistisk verdensbillede. Præster og kirkeledere kan ikke længere tage for givet, at medlemmerne af deres kirke eller organisation har et bibelsk verdensbillede,” konkluderer han.

Kerby Anderson udtrykker bekymring over de kulturelle trends, der fører til ændringer i trosopfattelsen hos folk.

“Disse bekymrende trends skyldes selvfølgelig, at præsterne ikke konsekvent underviser i bibelsk teori. Men de kan også hænge sammen med, at unge kristne ikke er opmærksomme, fordi de har fokus – næsten udelukkende, lader det til – på deres telefoner, sociale medier og andet, som de finder mere uimodståeligt,” fastslår han.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Forklar om frelsens pris

I rapporten hedder det, at ”vi er nødt til at fortsætte med at forklare, hvad frelsen har kostet… at der ikke er nogen vej til frelse bortset fra den selvopofrende soningsdød, som den syndfri Kristus led. At ingen kan komme til Faderen uden gennem Sønnen, men også det, at enhver kan få adgang til frelsen gennem ham”.

Kerby Anderson opfordrer til bøn for de kristne, der er blevet ført vild af mørkets kræfter.

– Vi må prædike, undervise og tale OFTE om det, der skete på korset og i graven. Vi må også tale om Jesus som den eneste vej til Faderen, og det at han kommer igen, hedder det i rapporten.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Spørgsmål til erklærede kristne i Probe’s under-søgelse ’Religious Views and Practices 2020’

Spørgsmålene til de 3100 amerikanere mellem 18 og 55 år handlede overordnet set om forståelsen af, hvem Jesus var og er, og hvorvidt der er flere veje til frelse:

Om Jesus:

1. Hvorfor døde Jesus på korset? (Her kunne man vælge mellem seks mulige svar: a) Han truede den romerske øvrigheds kontrol over Israel, b) Han truede de jødiske lederes status, c) For at forløse os ved selv at bære vore synder og vor straf, d) Han døde aldrig på et kors, e) Han mislykkedes med at omvende det jødiske folk, eller f) Ved ikke.

2. Jesus kommer tilbage til jorden for at frelse dem, der venter på ham (Her kunne man svare på en skala fra Meget enig til Stærkt uenig)


Artiklen fortsætter efter annoncen:3. Da han levede på jorden, syndede Jesus ligesom andre mennesker (Her kunne man svare på en skala fra Meget enig til Stærkt uenig)

Om frelsen – er der flere veje til Gud?:

1. Er Muhammed, Buddha og Jesus hver især veje til Gud? (Svarmulighederne går fra Meget uenig til Meget enig)

2. Jeg tror, at den eneste vej til en ægte relation med Gud går gennem Jesus Kristus. (Svarmulighederne går fra Meget uenig til Meget enig)

I rapporten kan man ved hjælp af grafer se, at deltagernes svar i nogen grad afspejler deres forskellige kirkeretninger.

Læs også: Hvorfor er Jesus den eneste vej til Gud?