Troen lever stadig 1000 år efter Harald Blåtand

Vi skal ikke tale kristendommen ned, som man fx gør det på museet Kongernes Jelling. For kristendommen har stadig kæmpe betydning for danskerne, understreger Jens Fischer-Nielsen.

En ellers hyggelig og berigende tur til Museet ”Kongernes Jelling” blev forstyrret af en negativ illustration af kristendommens udvikling i Danmark.

Teksten på illustrationen, som skulle beskrive kristendommens udvikling, sluttede med en status af situationen i Danmark i dag. Den lød således:

”I DAG – EFTER MERE END 1000 ÅR. Mange danskere er stadig medlemmer af folkekirken. Men andelen falder.

KIRKER TIL SALG. Flere kirker står tomme hver søndag. En række kirker over hele landet lukker og sættes til salg”.

Den dominerende tegning i denne sidste konkluderende fase af illustrationen er en kirke med ”Til salg”-skilt.

Øverst er der angivet nogle procent-angivelser i noget, der ligner balloner. Procentsatserne svinger fra 0 til 100 %. Disse balloner er saglige nok.

Jesus spurgte også: ”Når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?”
Men er det virkelig Kongernes Jellings opgave at farve et negativt og ensidigt billede af kristendommen i Danmark i dag?

Jens Fisher-Nielsen har skrevet flere bøger. Den nyeste er erindringsbogen ”Et godt liv”.

Status over kristendommen

De sidste 45 år er der bygget over 110 nye kirker. Nogle få folkekirker er blevet lukket eller gjort til specialkirker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der findes mange nye udtryksmåder for kristendommen i vore dage. Der oprettes til stadighed nye karismatiske og missionske lutherske menigheder med friere strukturer end i den traditionelle kirke, samt frikirker, husmenigheder og migrantmenigheder.

Folkekirken og andre kirker har stor opbakning i befolkningen (Folkekirken har ca. 75 % af befolkningen som medlemmer).

Langt de fleste danskere bekender sig som kristne og holder fast ved kirkens traditioner især omkring dåb, konfirmation og begravelse. Folkekirkens vigende medlemsprocent skyldes indvandringen, og at der i dag er mange flere valgmuligheder for kirkeligt engagement i mange forskellige slags menigheder end tidligere.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kirkegangen kan være lav om sommeren, især på landet, men der deltager tusinder på kristne festivals, bibellejre, pilgrimsvandringer m.v.

Illustrationen kunne have været en dansk eller multikulturel menighed engageret i begejstret lovsang. Eller en række af folk på pilgrimsvandring. Eller en børnegudstjeneste. Eller en flok ivrigt studerende Bibelen på kristendoms-undervisningskursus for voksne.

Det er også sandheden

Jeg erkender, at der skal arbejdes med sproget, når man skal lave museumsplancher, så det kan koges ned til det meget ordknappe koncept. Men det kunne vel også lade sig gøre.
Fx med følgende sætninger:

  • Der findes mange nye udtryksmåder for kristendommen i vore dage.
  • De sidste 45 år er der bygget over 110 nye kirker.
  • Folkekirken og andre kirker har stadig stor opbakning i befolkningen.
  • Alene folkekirken har ca. 75 % af befolkningen som medlemmer.
  • Langt de fleste danskere bekender sig som kristne og holder fast ved kirkens traditioner.
  • Der foregår et stort missionsarbejde i Danmark for at møde de nye danskere med evangeliet.

Når vi tænker på den positive virkning som kristendommen har haft for vores samfunds udvikling, er det mærkeligt, at kristendommen ofte tales ned – og vikingerne tales op.
Hvad kan grunden være?


Artiklen fortsætter efter annoncen:NB: Jeg har klaget til ”Kongerne Jelling”, men uden resultat.