’Sabbat’ er temaet for Bedeugen 2022

Evangelisk Alliance er klar med folderen for den tværkirkelige bedeuge den 9.-16. januar 2022.

Årets bedefolder kan downloades fra Evangelisk Alliances hjemmeside. Man kan også finde denne plakat i A3-størrelse med plads til oplysninger om lokale arrangementer under bedeugen i det hvide felt .

Med inspiration fra den svenske teolog Tomas Sjödin har Evangelisk Alliance valgt, at bedeugen i år skal fokusere på begreber som Hvile og Sabbat.

Om årets tema skriver Evangelisk Alliances formand, Thomas Bjerg Mikkelsen, i bedefolderens indledning med et citat fra Sjödin:
”Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur: hvilen i Gud, den åndelige hvile eller troens hvile. Den er et mål for troen, men den er også vejen til den […] Mennesket er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag.” (fra Tomas Sjödins bog: Det sker, når du hviler.)

Behov for hvile

”Det er en klog erkendelse, som vi har behov for at besinde os på, for vores samfund – og dermed også kirken – er præget af et højt livstempo, som både går ud over troslivet og de nære relationer,” forklarer Thomas Bjerg Mikkelsen.

Udfordringen har talt med formanden, som håber, at mange vil deltage i bedeugen, til trods for coronasituationen.

Formand for EA, Thomas Bjerg Mikkelsen, håber at mange vil slutte op om dette års bedeuge.

Stort behov for at mødes

– Der er er et stort behov for, at vi mødes på tværs af kirkesamfund og har fællesskab og beder sammen, understreger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Sidste år måtte vi jo helt aflyse, men nu har vi mulighed for at mødes, med respekt for de restriktioner, der nu engang er. Behovet for bøn er stort, især i denne tid, og vi kristne må stå sammen og bede og bygge bro.

Jeg håber, at der vil komme endnu flere til bedeugen, netop på grund af den situation, vi står i, med corona og alt andet, der sker omkring os. Det er nu, vi må stå sammen. Vi må ikke lade os afskrække af det, vi oplever, men deltage i så stort omfang som muligt.

Økonomien er presset

– Evangelisk Alliance samler altid ind til et godt formål under allianceugen, og også af den grund er der et stort behov for, at ugen bliver gennemført.
Sidste år mistede vi 90% af den indtægt, vi normalt har under allianceugen, og det kan vi naturligvis ikke blive ved med at holde til. Vi er afhængige af de penge, der samles ind, for at kunne sende midler til de steder, vi forpligter os til, men også for fortsat at kunne opretholde Evangelisk Alliance, forklarer formanden.

Årets bedefolder

Når Evangelisk Alliances bedeuge afholdes rundt omkring i landet, er der et tema for hver aften, så alle har det samme emne at bede ud fra.

Overskriften for hele ugen er ”Hvile”eller ”Sabbat”, men de enkelte dage er der også fokus på følgende temaer: Identitet, Guds omsorg, Hvile, Medfølelse, Erindring, Lykke, Gavmildhed og Håb.

Der knytter sig et bibelvers til hvert af disse emner. Det kan være en rigtig god ide at anskaffe den bedefolder, som er lavet til ugen. Her kan man læse mere om temaerne, og der er forslag til bedeemner for hver dag. Folderen kan fås i nogle af de lokale kirker og downloades eller bestilles på www.evangeliskalliance.dk

Hos Evangelisk Alliance har man endnu ikke hørt om nogen aflysninger, så det forventes, at bedeugen kan afholdes. Hvis man er i tvivl, kan man kontakte den kirke, man tilhører, for at høre nærmere, siger Thomas Bjerg Mikkelsen.

Sang

På EA’s hjemmeside kan man også finde tekst og noder til en ny sang af David Skarsholm med titlen ”Det Er Dig, Som Skaber Freden”.
Man kan også se en You-Tube video med David Skarsholms sang.

Indsamling til gavn for roma-ledere i Østeuropa

Evangelisk Alliance samler i år primært penge ind til en mobil bibelskole for roma-ledere i Østeuropa. En vækkelse blandt romaerne har ført til etableringen af en lang række menigheder, og disse har vist sig at have stor og positiv indflydelse i samfundet.

Romaerne står dog samtidig overfor en række udfordringer, da de fortsat er marginaliserede, lider under stigende fattigdom, sundhedsproblemer og dårlig uddannelse. Mange af lederne i romamenighederne har ingen teologisk uddannelse.

Derfor vil årets indsamling gå til at starte en fleksibel og mobil skole, der kan komme ud til de nye roma-ledere. Herigennem kan de få et grundigt kendskab til Bibelen og blive udrustet til at møde de udfordringer, de som kirke og samfund står overfor, skriver Evangelisk Alliance.

Eilis/Bodil