Muslimer tørster efter Guds kærlighed

Dansk Europamissions nye projektpartnere mødte Jesus i Danmark. Her fortæller de om deres vej til kristendommen.

Evangeliet kan spredes i den muslimske verden gennem medier, da mennesker diskret i deres hjem let kan få adgang til bibelsk indhold (Shutterstock/dieddin).

Jeg sidder sammen med Dansk Europamissions nye projektpartnere, et ægtepar, som er kommet til tro på Jesus i Danmark.

Både Ahmed og Khadija kom til tro på Jesus i Danmark igennem kristent mediearbejde. Deres trosrejse fra islam til den kristne tro var lang. Allerede i Nordafrika stillede de spørgsmål til islam og kristendom. Ahmed ville gerne have svar på spørgsmål, som var tabuiserede i hans hjemland.

Da de flyttede til Danmark, blev mulighederne større for at kommunikere på internettet med kristne. Ahmeds rejse ind i troen tog tre år. Altafgørende var at han opdagede kærlighedens Gud, som elsker alle og endda giver os kærlighed til vores fjender.

Det var rigtig stort for ham, for hvorfor og hvordan kan man elske sine fjender? Han opdagede, at det kun kan lade sig gøre på grund af Jesu død på korset for os, medens vi endnu var Guds fjender, fortæller han.

Gud mødte Khadija gennem drømme

Khadija, som var praktiserende muslim, begyndte at undersøge den kristne og muslimske tro på kristne og muslimske medier. Gud begyndte at tale til hende i drømme. Hun kæmpede imod og afviste drømmene i en periode.

I en drøm var hun i det yderste mørke, i dødsriget. Hun så en lysende hånd række ned til hende for at løfte hende ud af mørket. Hun vågnede og tændte for tv. Frem på skærmen kom en arabisk kristen præst, som sagde:

”Du var i mørket, du var død, men Gud har gjort dig levende. Han har rakt sin hånd og løftet dig ud af mørket og ind i hans vidunderlige rige.”

Da forstod Khadija, at Gud virkelig var der for hende. I en anden drøm forlod hendes sjæl hendes legeme. Hun fortæller: Jeg så et lys, en lille dør, som var vejen ind i himlen, og jeg hørte en stemme sige: Sig: ’Jesus fra Nazareth’, og døren skal blive åbnet for dig.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg sagde Jesu navn, og jeg kom ind. Her mødte jeg en engel, som sagde: Du vil få et nyt navn. Jeg fik lov til at se himlen, og derefter vågnede jeg ved siden af min mand. Jeg forstod ikke med det samme, hvad drømmen betød.

Først senere forstod jeg, at Jesus er døren. Og at de, som hører hans røst, kommer ind gennem døren. Derefter besluttede jeg mig for aldrig at slippe Jesus, men følge ham!

Sociale medier når unåede

Nu arbejder Ahmed og Khadija på fuld tid, blandt andet på grund af bidrag fra Dansk Europamissions givere, med at formidle evangeliet i Nordafrika igennem sociale medier, og de når flere tusinde mennesker.


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Vi er overbevist om, at sociale medier er Guds åbne dør i Nordafrika. Der er vækst i områder, hvor der ikke har været vækst tidligere. Jeg er ikke i tvivl om, at mange kommer til tro igennem mediemission i den muslimske verden,” fortæller Ahmed.

Tidligere var det svært at få information om den kristne tro i Nordafrika. I dag er information om Jesus tilgængelig for millioner af mennesker på internettet. Vi har kontinuerlig kommunikation med 150 nordafrikanere, som vi hjælper med at etablere små hemmelige menighedsfællesskaber.

Mange kontakter er eksisterende undergrundskirker, som vi støtter med undervisning, forbøn og discipelskabstræning, så de kan vokse i troen på Jesus og holde fast, trods pres fra omgivelserne. Vores bøn er, at de om muligt kan få frimodighed til at dele Jesus med deres naboer og venner, så menighederne kan multipliceres.

Tørst efter Guds kærlighed

Mange i Danmark tænker, at muslimer er hårde og ikke modtagelige overfor evangeliet. Hvad er jeres oplevelse?


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Muslimer er ikke hårde, de tørster efter Guds kærlighed! Når det er svært, er det ofte, fordi muslimer har et forkert billede af kristne og kristendom, som noget umoralsk. Mange stiller spørgsmål om, hvad den kristne tro er.

Jeg så et lys, en lille dør, som var vejen ind i himlen,
og jeg hørte en stemme sige: Sig: ’Jesus fra Nazareth’,
og døren skal blive åbnet for dig.

Bed for arbejdet

Hvad skal vi bede om for jer og Nordafrika? 

– Bed om flere arbejdere til den store høst, der venter i Nordafrika. Bed om mod for den nordafrikanske kirke. Frygten for myndigheder, familiens eller lokalsamfundets reaktion er stor. Bed om, at vi kan få nåde og visdom til at række endnu længere ud. Spørg Gud, om du skal rejse til Nordafrika i din ferie, for at bede for landet og møde de gæstfrie nordafrikanerne, så de om muligt kan høre om Jesus.

Interviewet stopper, for der er nordafrikanske mænd og kvinder, der venter på Ahmed og Khadija – så de kan få svar på deres spørgsmål om den kristne tro.