For vore børn og børnebørn

Svend Aage Nielsen.

Svend Aage Nielsen,
stifter af kennedysociety.dk
Lars Murersvej 8
6990 Ulfborg

Alle, der ønsker deres børn og børnebørn et godt liv, bør reagere på, at vores statsminister og NATOs generalsekretær fører an i et brud på både FN- og NATO-pagten. Det er i en trussel om en krigsudvikling, der kan føre til en atomkrig. Det skyldes, at hverken Mette Frederiksen eller Jens Stoltenberg overholder NATO-pagten. Læseren bedes afgøre, om jeg har ret i denne opfattelse:

Atlantpagten: Artikel 1 lyder: ”Deltagerne forpligter sig til som foreskrevet i De Forenede Nationers pagt at bilægge enhver international stridighed, i hvilken de måtte blive indblandet, ved fredelige midler på en sådan måde, at mellemfolkelig fred og sikkerhed såvel som retfærdigheden ikke bringes i fare, og til i deres mellemfolkelige forhold at afstå fra trusler eller magtanvendelse på nogen måde, som er uforenelig med De Forenede Nationers formål.”

Denne tekst giver ikke NATO ret til krig. Den afgrænser retten til at søge og stifte våbenhvile og fredsforhandlinger. Alligevel greb NATO-lande til militære midler på Balkan, da Jugoslavien gik i opløsning. Anders Fogh Rasmussen har skrevet herom: ”… omkring 100.000 blev dræbt og millioner måtte flygte…”

Irak-krigens ofre blev langt større. Fordi NATO-lande igen reagerer i strid med sit formål, står vi igen til krigsforlængelse. Det kan udvikle sig til en storkrig, der kan ende i en verdenskrig med atomvåben. Da NATOs generalsekretær og vor statsminister for få dage siden holdt pressemøde i København, solede de sig begge i, hvad de har gang i – militært. Til trods for, at det strider mod NATO-pagten. Den 20. maj i Kr. D. foreslog Per Stig Møller, at ”freden opnås gennem folkeafstemning.” Ole Wæver advarede mod at presse til noget, ”der udløser atomkrig.”

Bo Lidegaard udtalte, at ”løsningen er et sted i forhandlingen.” Peter Viggo Jakobsen udtalte: Hvis Ukraine går efter at generobre alt, kan det føre ”til en begrænset atomkrig i Ukraine.” Alligevel gentog Stoltenberg: ”Jeg tror vi kan vinde krigen i Ukraine.” Trods NATOs formåls grænser, har han siden 2014 villet vinde Krim tilbage. Skønt den med sin russiske befolkning blev ulovligt givet til Ukraine af Krushchev i 1954.

Det ville Stoltenberg på pressemødet, Han forholdt sig ikke til den stigende risiko for, at verden taber freden. Statsministeren og generalsekretæren bør gives et mistillidsvotum. For fredens skyld. For vore børns og børnebørns skyld. For deres åbenlyse brud på FN-pagten og Atlantpagten.