Forbud mod abort måske på vej i USA

Af Iben Thranholm Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Vi lever i en tid med meget store modsætninger. For blot et par uger siden udsendte verdensundhedsorganisationen WHO en vejledning, som siger, at der ikke er noget sundhedsfagligt til hinder for at foretage abort gennem hele graviditeten, og at der ingen øvre grænser bør være for abort. Denne udmelding fik mange til at tro, at kampen for de ufødtes liv nu var helt tabt.

Men nu sker der en overrraskende vending i USA, som måske er på nippet til at tage opgøret med retten til fri abort. Mediet Politico har netop skrevet, at de er kommet i besiddelse af et lækket dokument fra den amerikanske højesteret. Her skulle et flertal af dommerne i en indledede runde have stemt for at afskaffe den føderale ret til abort.

Det vil betyde, at hver enkelt delstat selv kan bestemme, om de vil indføre love, der begrænser retten til abort eller helt forbyde den. Højesteret har endnu ikke meldt noget ud officielt. Dommerne kan derfor nå at ændre holdning, indtil højesteret offentliggør en afgørelse. Hvis dommerne ophæver den føderale ret til abort, så betyder det, at domstolen annullerer den såkaldte Roe vs Wade-dom, der siden 1973 har sikret alle amerikanske kvinder ret til abort.

Faktisk har 13 republikanske stater allerede vedtaget love, der vil gøre alle eller næsten alle aborter ulovlige, så snart Roe vs Wade-dommen annulleres. Det er en udvikling, som ingen for bare få uger siden havde fantasi til at forestille sig. Hvis det lækkede dokument taler sandt, og flertallet af dommerne holder fast, så bliver det også lettere for andre lande at følge trop.

Kunne en annullering af dommen få betydningen for abortmodstanden også i Danmark? Kristendemokraterne er i nedsmeltning over netop dette spørgsmål. For få dage siden trak Isabella Arendt sig fra formandsposten. Hun fik undervejs megen kritik for lempelserne i partiers abortpolitik. Ledelsen i partiet har gennem en lang årrække ikke formået at modstå presset fra den frie abortkultur i Danmark og arbejder ikke længere for et forbud. Det har skabt uro og strid i partiet.

Hvis dommen annulleres i USA, kan man håbe, at det vil bevirke, at Kristendemokraterne igen tør kæmpe for sagen.