’De rigtige meninger må ikke overskygge missionen’

Indre Mission opfattes ofte som ”de rigtige meningers klub,” erkender formanden i sin årsberetning.

Foto: Asbjørn Asmussen: Hans-Ole Bækgaard taler ved IM’s gensynsfest 18. september 2021

”Indre Mission vil ikke først og fremmest være kendt for holdninger og moral – som en meningsbevægelse – men som en missionsbevægelse, hvor livet med Jesus og vidnesbyrdet om ham fylder.”

Det fastslår Hans-Ole Bækgaard i sin årsberetning, der kunne læses i Indre Missions Årbog forud for årsmødet den 11. juni.

Frelse eller fortabelse

Om vækkelsesbevægelsens opgave og missionens indhold understreger formanden, at Indre Mission gerne vil gøre en positiv forskel i samfundet her og nu. Men IM’s mission handler først og fremmest om evigheden. Det handler om evigt liv eller evig død. Frelse eller fortabelse.

”Vi vil ikke lade os narre af en moderne teologi, der modsiger Bibelen og påstår, at Guds dom er uforenelig med billedet af en kærlig Gud,” skriver formanden i sin beretning og henviser til Jesus’ egne ord om, at kun ”den, der tror på Sønnen, har evigt liv”.

Meninger og mission

Hans-Ole Bækgaard erkender, at Indre Mission ofte opfattes som ”de rigtige holdningers klub”, og at det kan skygge for bevægelsens mission, som handler om at vise mennesker hen til Jesus, som den eneste, der kan frelse fra død til evigt liv. ”Vi vil ikke være en meningsbevægelse, men en missionsbevægelse,” fastslår han og tilføjer, at Indre Mission skal følge med tiden uden at gå på kompromis med sit kernebudskab.

”Vi vil ikke lade os narre af en moderne teologi,
der modsiger Bibelen og påstår,
at Guds dom er uforenelig med billedet af en kærlig Gud”

Formanden kommer også ind på IM’s vidtforgrenede arbejde, som Folketingets Kirkeudvalg oplevede lidt af, da de besøgte Bethesda og IM’s tværkuturelle arbejde i Internationalt Kristent Center (IKC). Flere af politikerne udtrykte senere, at de havde fundet medarbejdernes tilgang og engagement for sagen både smittende og opmuntrende.

Øvrige beretninger

Generalsekretæren kommer i sin arbejdsberetning ind på, at aktiviteterne efter to års delvis coronapause nu er oppe i gear igen. Men der mangler flere steder frivillige hænder, både i det lokale arbejde og til landsarrangementerne.

Økonomien er stadig præget af, at især Indre Missions hotel i København har lidt under coronanedlukningerne. De private givere har været trofaste, men virksomhederne har ikke kunnet levere de samme resultater, som før corona. Mørkholt Strand Camping udgør dog en positiv undtagelse.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den mundtlige årsberetning bliver sammen med regnskab og debat livestreamet på IM’s Facebookside og YouTube kanal og indgår i årsmødefestivalen, som den 10.-12. juni holdes på Mørkholt Strand Camping ved Vejle Fjord.