Forfølgelsens omfang

Tænketank for Forfulgte kristne har netop udgivet en rapport.

Den 52-siders rapport ”Forfølgelsens omfang. Perspektiver på forfølgelse af kristne og religionsfrihed” er udgivet af Tænketanken i samarbejde med Bibelselskabet.

Rapporten ”Forfølgelsens omfang. Perspektiver på forfølgelse af kristne og religionsfrihed” har fokus på både politisk-national forfølgelse af kristne mindretal, undertrykkelse af visse kirkesamfund og religionsfrihed forstået som retten til selv at vælge eller fravælge en tro.

I indledningen skriver Tænketankens formand, biskop emeritus Karsten Nissen, om kristendommens brogede historie med både forfølgelse og magtmisbrug. Han påpeger, at den kristne kirke – også i trygge Danmark – har som sin grundlæggende opgave at ”kæmpe for den menneskelige værdighed som skabt i Guds billede”. Det gør man ved at engagere sig i andres frihed, også på tværs af etniske og religøse skel, fordi menneskets værdighed hænger sammen med, at ethvert menneske er skabt af Gud.

Overblik og fokus på fem områder

Også danskere har pligt til at sætte sig ind i de vilkår, som kristne (og andre religiøse minoriteter) lever under i andre dele af verden. Rapporten belyser situationen i fem særligt udvalgte lande og områder: i Kina bliver de troende systematisk overvåget digitalt. Pakistan har blasfemilove, som ofte bruges til selvtægt på bekostning af religiøse mindretal. I Qatar håber Bibelselskabet i Golfen at få tilladelse til at uddele bibler til migrantarbejdere under VM.

I Betlehem er de arabiske kristne i mindretal, ligesom de er det i resten af Mellemøsten, og i Rusland er de kristne, som ikke hører til den russisk-ortodokse kirke – eller ikke er enige med Putin – udsat for mistænkeliggørelse og restriktioner.

Rapporten har bidrag af Tænketankens formand, tidligere biskop Karsten Nissen; projektmedarbejder Jonas Adelin Jørgensen; sognepræst Kathrine Lilleør; fhv. ambassadør Birger Riis-Jørgensen; journalist Bent Dahl Jensen; forfatter Synne Garff; seniorkorrespondent Anders Jerichow og fakultetsleder på MF, Thomas Bjerg Mikkelsen.