Morten Messerschmidt til kirkeleder: Bed for os!

Tre politikere fra hver sit parti har besøgt både en folke- og en frikirke i Rødovre.

Fra venstre Mogens Messerschmidt (DF), Karen Ellemann (V) og Kasper Sand Kjær (S), som besøgte både folkekirken Grøndalslund Kirke og frikirken Højnæskirken i Rødovre, København.

Her under valgkampen har to kirker i København inviteret tre politikere på besøg for at give dem et indblik i kirkernes rolle i samfundet. Værter ved besøget i to Rødovre-kirker mandag d. 10. oktober var biskop i Helsingør Stift, Peter Birch, samt generalsekretær i FrikirkeNet, Mikael Wandt Laursen.

Politikerne Mogens Messerschmidt (DF), Karen Ellemann (V) og Kasper Sand Kjær (S), besøgte først Grøndalslund Kirke, hvis præst, Martin Holt Jensen, fortalte om kirken, som ud over søndagsgudstjenesterne også har blandt andet minikonfirmander, sorggrupper og en onsdagscafé.

Et menighedsrådsmedlem fortalte, hvordan kirken fik betydning for hende, da hun havde mistet sin lille datter, skriver Kristeligt Dagblad i en større reportage fra dagen.

400 fri- og migrantkirker

Senere gik turen til frimenigheden Kristent Fællesskab, der ligger bare to minutters kørsel fra Grøndalslundkirken. Her fortalte præsten, Kristian Knudsen, og Mikael Wandt Laursen om henholdsvis den lokale menighed og om de over 400 frikirker, der findes i Danmark.

Også migrantkirkerne og deres særlige udfordringer og muligheder blev berørt i generalsekretærens indlæg. Biskoppen bemærkede, at kirken kan være en dør ind i det danske samfund, og det blev da også bekræftet af en iransk flygtning. Ifølge Kristeligt Dagblad fortalte han, at han havde fundet både accept og betingelsesløs kærlighed i kirken – og derved var lykkedes med sin integration i Danmark.

Udtalelser – og forbøn

Gæsterne mødte også en kvinde, som i flere år har nydt godt af kirkernes julehjælp. Derefter blev politikerne bedt om at knytte kommentarer til mødet med kirkerne, og socialdemokraten Kasper Sand Kjær bemærkede, at besøgene havde givet ”en særlig ro” midt i valgkampen.

”Jeg er blevet bekræftet i den meget unikke position, som kirkerne spiller i lokalsamfundet, og det ansvar, både frikirker og folkekirken tager for at hjælpe mennesker,” sagde han.

Karen Ellemann (V) sagde, at politikerne er blevet meget klogere på kirkernes værdi for sammenhængskraften i Danmark. Morten Messerschmidt (DF)valgte – i stedet for at fortælle, hvad han havde lært af besøget i de to kirker – at bede Mikael Wandt Laursen bede en bøn for de tilstedeværende, skriver Kristeligt Dagblad.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mercado i baptistkirke

På FrikirkeNets hjemmeside kan man også se en kort video fra den 13. oktober, hvor den konservative politiker og tidligere børne- og socialminister, Mai Mercado, fortæller om sit besøg i en baptistkirke i Odense.