Viborg Domkirke: Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne

Under forbønsgudstjenesten i 2021 sang asylkoret fra Kærshovedgård, ledet af Anna Lisbeth Sonne på klaver. Foto: Henrik Helms.

Alle er velkomne, når der for niende år i træk afholdes forbønsgudstjeneste for verdens forfulgte kristne i Viborg Domkirke den 13. november 2022 kl. 16.30.

Omkring 70 mio. kristne har i historiens løb sat livet til for deres tros skyld. Alene i det tyvende århundrede er 45 mio. kristne blevet dræbt på grund af deres tro. Generelt er trosfriheden under stigende pres i disse år.

Gudstjenesten, der starter med lys-procession ved personer fra forskellige lande, vil blive ledt af Biskop Henrik Stubkjær. Prædikenen holdes af Kenneth Kühn fra den europæiske del af ELAM ministeries, der arbejder på at formidle den kristne tro i Afghanistan og Iran samt blandt persisktalende flygtninge.

Biskop Henrik Stubkjær leder gudstjenesten. Foto: Henrik Helms.

Kenneth Kühn vil fortælle om, hvordan vi bedst kan støtte den voksende kirke i Afghanistan og de afghanere, vi møder i Danmark. Der bliver simultantolket til både engelsk og farsi. Efter gudstjenesten er der sandwich i Sognegården, hvor Kenneth Kühn vil fortælle mere om Afghanistan.

Arrangørerne er Kirken i Verden, Viborg Stift og den katolske kirke i Viborg, Skt. Kjelds Kirke.