Bibelens klimaprofetier

Verdens udvikling - også veerne - er i Guds plan og forudsagt i Bibelen.

Af Jens Borg Spliid. Sognepræst, Videbæk

Når vi åbner for fjernsynet eller radioen, tales der rigtig meget om klima. I disse tider forhandles der om regeringsmagt, hvor klima-handlingsplaner efter sigende skulle spille en væsentlig rolle.

Der har lige været møde i FN. De såkaldte ”cop-møder” finder sted med jævne mellemrum, hvor verdens lande samles for at diskutere, hvad de skal gøre ved klimaforandringerne.

Naturkatastroferne

Men endnu mere interessant i forhold til dagens tekst er det at lægge mærke til, hvordan naturkatastroferne tager til i både intensitet og hyppighed omkring os. Så er der tørke, så er der skovbrande. Ugen efter er det måske oversvømmelser og jordskælv. Det er efterhånden så hyppigt, der er naturkatastrofer, at vi ikke hører om dem alle sammen i medierne mere.

Journalisterne har valgt at dække andre stofområder, for folk bliver ”mættet” af at høre om nød og ødelæggelse. Men det er et faktum, at de har taget særdeles meget til indenfor de sidste 20 år. Og kobler vi det sammen med klimaforudsigelserne, så er det kun begyndelsen, vi ser i øjeblikket.

Bemærker du den slående lighed med Jesu ord? […]og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen.

Hyppigere veer

Hos evangelisten Matthæus (i kapitel 24) finder vi et parallelsted, hvor der står:

I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne.

Disse tegn, vi oplever, kunne meget vel være begyndelsen på veerne. Personligt er jeg faktisk ikke i tvivl om, at det er det. For flere og flere af profetierne fra Bibelen om de sidste tider bliver opfyldt. Lidt efter lidt sker det – oftest i ubemærkethed, fordi folk ikke ser sammenhængen. De hører bare om klima, men tænker ikke på det som veerne.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den Yderste Dag er nær

Mange tror, at det hele bare fortsætter ”som det plejer”. Men der er en ny himmel og en ny jord på vej, når Jesus kommer igen. Vi må søge Ham og Hans frelse, mens vi kan.

Det er imidlertid et faktum, at Jesus skal vende tilbage. Tiden nærmer sig. Hver søndag bekræfter vi i Danmarks kirker, hvad vi tror på. Som en del af Trosbekendelsen siger vi: ”Hvorfra Han skal komme at dømme levende og døde”.

Vi venter på, at Jesus skal vise sig på Himmelen med pomp og pragt. Antallet af engle, der ledsager Ham er ikke begrænset. Det er dem alle sammen, hører vi (Matt. 25). Det bliver en øjenåbner for verdens befolkning.

Så spørgsmålet er, om det skal komme bag på os, som tror? Det burde det ikke. Ligesom de dengang kiggede på figentræet, skal vi kigge efter tegnene, efter profetierne. Der er VM i fodbold. Det er der mange, der interesserer sig for. Hvorfor er der ikke flere, der interesserer sig for Jesu genkomst her i vores land?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Teksterne om de sidste tider i Bibelen er rigelige. Ezekiels bog bliver overset. Falder talen på Daniels bog, så handler det som regel om løverne. Johannes’ Åbenbaring har mange ikke lyst til at røre ved, fordi den er for svær at forstå.

Men det er dér, vi kan grave detaljer frem om det, som er på vej. Der er ingen tilfældigheder. Langsomt, men sikkert, udarter verden sig efter Guds plan. Den har ligget klar siden tidernes morgen. Derfor er folk ved at blive lullet i søvn, for mon ikke det hele bare fortsætter ”som det plejer”?

Nej, der er en ny himmel og en ny jord på vej. At våge, som Jesus opfordrer til, må derfor være at gøre sig klar, at studere Bibelen nøje og iagttage det, der sker omkring os under stadig hensyntagen til profetierne.

Hører vi Jesus til?

Den Yderste Dag kommer ikke kun til at ramme nogen. Den omfatter alt – hele Jorden. Ingen skal gå udenom. Alle kommer vi til at indfinde os foran tronen, når dommen skal afsiges. Spørgsmålet til den tid er så, hvem vi har sat vores lid til?
Har vi satset på klimaprofeterne eller Bibelens profeter?


Artiklen fortsætter efter annoncen:Har vi overgivet os selv til Jesus i overbevisningen om, at Han gik den visse død i møde på korset for at betale for vore fejltagelser? Husker vi på det dagligt? At vi er løskøbt ved Hans blod, når vi tror og bekender? Det er ikke bare ét blandt mange spørgsmål. Det er det eneste spørgsmål, der har evige konsekvenser. Og timen kommer lige pludselig.

Søndagens tekst: Luk. 21,25-36

Tegnene på, at Jesus snart kommer igen

25 Der vil komme varsler på himmelhvælvingen, både ved solen, månen og stjernerne, og i hele verden vil folkeslagene blive grebet af angst og stå rådvilde på grund af mægtige bølger og den brusende brænding.

26 Folk vil besvime af rædsel, når de ser, hvad der er ved at ske med jorden, for himlens kræfter vil komme ud af balance.

27 Da vil de se Menneskesønnen komme til syne i en sky med kraft og megen herlighed.

28 Når alt det her begynder at ske, så ret ryggen og løft hovedet, for befrielsens time nærmer sig.”

29 Jesus fortsatte med følgende billede: „Se på figentræet og alle de andre træer.

30 Når I ser træerne springe ud, ved I, at sommeren er på vej.

31 På samme måde kan I også vide, at Guds rige er nær, når alt det, jeg her har beskrevet, begynder at ske.

32 Det siger jeg jer: Mit udvalgte folk skal ikke forgå, selv om alt det her vil ske.

33 Himlen og jorden skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

Vær altid parat

34 Pas på, at I ikke bliver opslugt af fester, drikkeri og dagliglivets bekymringer, så det kommer fuldstændig bag på jer, når det endelig sker.

35 Det vil komme til at berøre alle mennesker på hele jorden.

36 Vær altid på vagt og bed om, at I ikke bliver løbet over ende af alt det, der skal ske, men at I kan stå frem foran Menneskesønnen med frimodighed.”