Indre Mission vil inspirere kirker og menigheder

Søren Fibiger Olsen med hæftet Kirkens liv og vækst. Foto: Asbjørn Asmussen

”Kirkens liv og vækst” er titlen på en hilsen, som alle landets sogne modtager fra Indre Mission og Søndagsskolerne.

Et lille 16-siders hæfte med inspiration og tilbud er netop sendt til 15.500 lokale præster, kirke-ansatte og menighedsråd. Her fortæller Indre Mission om de ressourcer og kompetencer, som IM gerne vil byde ind med i det lokale sognearbejde. Bag udsendelsen står Søren Fibiger Olesen, der begyndte som fritidsansat ressource-koordinator i august 2021. Han har siden arbejdet med at udvikle projektet Kirkens liv og vækst.

’Vi vil det samme’

”Vi vil gerne vise, at IM har rigtig mange gode tilbud og kompetencer, som vi tror, både folkekirken og valg- og frimenighederne også kan have glæde af,” forklarer Søren Fibiger Olesen. Både når det gælder ungdomsklubber, børnegospel og tværkulturelle cafeer, har Indre Mission ressourcer og erfaringer, som bevægelsen gerne vil stille til rådighed for sognene.

”Mange IM-venner lægger kræfter og engagement i menighedsrådet og i sognets aktiviteter, og dem vil vi også gerne støtte,” fortæller Søren Fibiger Olesen. ”Uanset om vi lægger kræfterne i menighedsrådet og sognet, eller vi er mest aktive i missionshuset, så har vi jo samme mål: at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser.”

Den pointe understreger også formanden for Landsforeningen af menighedsråd, Søren Abildgaard. I hæftet skriver han, at mission er kirkens væsen, og ”menighedsrådene bør derfor altid stille sig selv spørgsmålet, om og hvordan enhver prioritering, ethvert valg eller enhver aktivitet fremmer evangeliets forkyndelse.”

Hæftet beskriver nogle konkrete tilbud, og en række kirkefolk fortæller om, hvordan de bruger ressourcerne fra IM og søndagsskolerne.

Hæftet beskriver nogle konkrete tilbud, og en række kirkefolk fortæller, hvordan de bruger ressourcerne fra IM og søndagsskolerne.

Fokus på kirkens kerneopgave

Selvom mission og diakoni står højt på mange menighedsråds ønskelister, er det ofte bygninger, økonomi og ansatte, der tager fokus. Det kan skyldes, at sognets mission ikke er bundet op på de samme frister og lovkrav som administrationen, og at kirkens kerneopgaver ofte er sværere at få omsat i praksis.

Derfor præsenterer hæftet også et inspirationsteam af erfarne kirkefolk, som står til rådighed med hjælp og vejledning til menighedsrådene. Desuden rummer hæftet et oplæg til, hvordan menighedsrådet sætter fokus på sin kerneopgave. Søren Fibiger Olesen opfordrer til, at alle med interesse for kirkens mission og det lokale sognearbejde tilmelder sig nyhedsbrevet for Kirkens liv og vækst.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Fire-fem gange om året vil man så modtage inspiration til sognets arbejde og information om ressourcer og tilbud fra IM og søndagsskolerne. Tilmelding og information findes på indremission.dk/mr, hvor hæftet også kan hentes.