MF i Aarhus har fået ny professor

Morten Hørning Jensen er internationalt anerkendt for sin forskning i Markusevangeliet.

Den nye professor på Menighedsfakultetet, Morten Hørning Jensen, betegnes af en international komité som en fremragende forsker.

Lektor i Ny Testamente på Menighedsfakultetet, Morten Hørning Jensen, er af et internationalt bedømmelsesudvalg vurderet til at have alle de nødvendige kvalifikationer, der kræves for at besidde et professorat.

Morten Hørning Jensen bliver den første professor blandt Menighedsfakultetets anden generation af undervisere og forskere, der har taget over, hvor pionergenerationen har sluppet stafetten.

International anerkendelse

Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen udtrykker sin glæde over denne nye akademiske milepæl for MF:

– En professor er en underviser og forsker af højeste rang i den universitære verden. Derfor er det altid en stor og vigtig begivenhed, når en ansat opnår denne faglige kvalifikation. Denne gang er det af særlig betydning, fordi vi på MF står midt i et generationsskifte, hvor flere af vores mest erfarne forskere enten er gået på pension eller er på vej til at gøre det. Morten Hørning Jensen har høstet international anerkendelse for sin forskning og er et tydeligt eksempel på, at selv en lille institution som MF kan levere fremragende forskning, fastslår fakultetslederen.

’Fremragende ekseget’

En international komité bestående af tre professorer har vurderet, at Morten Hørning Jensen opfylder kriterierne for at bære professortitlen. Komitéen bestod af forskerne Dr. Craig A. Evans fra Houston Baptist University i Texas, Dr. Roland Deines, ansvarlig for bibelsk teologi og antik jødedom ved den internationale ’Hochschule Liebenzell’ i Tyskland, samt professor emeritus teol.dr. Peter V. Legarth fra Menighedsfakultetet.

De tre har efter nøje undersøgelse af Mortens forskning og videnskabelige publikationer samt undervisningserfaring vurderet, at han til fulde opfylder kriterierne for at bære professortitlen.

Markus-forskning

I sin bedømmelse fremhæver komitéen Morten Hørning Jensens fremragende evner, ikke mindst som ekseget (bibelfortolker), hans væsentlige bidrag til den teologiske forskning, hans overblik over sit forskningsfelt, samt hans bidrag til Markusevangelie-forskningen. Denne har bragt væsentlige, nye perspektiver frem, som ingen kan komme udenom.

Et vigtigt element i vurderingen er Morten Hørning Jensens nye bog om, ’hvad evangeliet betyder i Markusevangeliet’. Denne bog udkommer i foråret 2023 på det internationalt anerkendte forlag Mohr Siebeck i Tyskland.


Artiklen fortsætter efter annoncen:To professorer

Dermed har Menighedsfakultetet nu to professorer: Kurt E. Larsen (Kirkehistorie) og Morten Hørning Jensen (Ny Testamente). Fire tidligere professorer er stoppet. Det er Aksel Valen-Sendstad, som er afgået ved døden. De tre professor emeriti Peter V. Legarth, Kurt Christensen og Asger Chr. Højlund er dog stadig tilknyttet Menighedsfakultetet, hvor de har egen forskningsstue.

Den nye professor blev fejret af ansatte og studerende til semesterafslutningen på Menighedsfakultetet den 8. december.