Bibelen som traumestøtte

Både i Ukraine og i Danmark er der efterspørgsel efter Bibelen blandt mennesker, som lider af traumer.

I Ukraine bruges bibler i traumebehandlingen, så de traumeramte kan opbygges indefra. Også i Danmark er der en stigende efterspørgsel efter bibler fra mennesker, som har det svært. Foto: Bibelselskabet

– Der er en stigende efterspørgsel på bibler blandt danskere, der har det svært, fortæller kommunikationschef René Ottesen fra Det Danske Bibelselskab.

– Når mennesker er udfordret af livskriser på en særlig måde, kommer det særligt til udtryk i julemåneden. Derfor havde vi en mulighed for at uddele bibelmateriale som fx tegneserier, fortæller han. Frelsens Hær fik mere end 1000 bibler og bibeldele, der blev uddelt i deres bagland.

Bibelen i baglommen

– Sandheden er, at alt ikke er godt, når vi bare uddeler mad. Det lykkes kun, hvis vi også har fred i hjertet, beretter kommunikationschefen.

– Uanset om man tror på Bibelens grundhistorie eller ej, så er der en myriade af beretninger om mennesker, der finder håb.
I efteråret udgav Bibelselskabet i samarbejde med Kirkens Korshær det lille hæfte ”Bibelen i baglommen – vers til dagen og vejen”.

René Ottesen fra Det Danske Bibelselskab.

– Den lille samling af bibelvers gør Bibelen nærværende for dem, der ikke har en bogreol at stille Bibelen på, men har brug for at have nogle ord til trøst og håb liggende i baglommen som et nyt perspektiv for fremtiden, beretter René Ottesen. Lige nu arbejder Bibelselskabet med at finde mulighed for at hjælpe flere kirker i Danmark med bibeluddeling. Det er et udtryk for et enormt behov for at hente håb og hjælp fra den kilde, Bibelen er.

Byg Ukraine op indefra

– Når vi spørger Kievs borgmester om, hvad de har brug for, siger han: ”I skal dele bibler ud”. Der er brug for at bygge mennesker op indefra, samtidigt med vi bygger den ydre infrastruktur op, mener Ottesen, og beretter om, hvordan kvinder og børn er stærkt traumatiserede.

– Kristne har hjulpet med en bibelsk traumebehandling, hvor man fokuserer på håbet i Bibelen. Endog muslimske kvinder har som afslutning på deres traumebehandling deltaget i en seance omkring et kors, der står med en træskål ved foden. Når alle har skrevet deres traumer på et papir og lagt det i skålen, går de ud og brænder dem af. Korset har fjernet dem, slutter Bibelselskabets kommunikationschef René Ottesen.