Nyt forskningscenter skal være hub

Ph.d. studerende Michael Mørch Thunbo (til højre) er med til at samle og formidle viden om praktisk teologi og religionspædagogik.

Nyt center for praktisk teologi og religionspædagogik skal være hub (et sted der samler og udvikler ny viden) for et stort behov for et fagligt arbejde med undervisning, forkyndelse og sjælesorg.

– Vi vil styrke formidling af kristen tro og praksis til kirker, organisationer og kulturinstitutioner i hele det danske samfund, fortæller cand.theol. Michael Mørch Thunbo. Han startede 1. januar som ph.d.-studerende i kirkehistorie og praktisk teologi. Han er akademisk medarbejder på 25% på Center for Praktisk Teologi og Religionspædagogik.

– Michael er ved at systematisere de praktisk teologiske- og religionspædagogiske foredrag, kurser og undervisning, vi skal ud at holde rundt i landet, fortæller centerleder Kurt Larsen.

– Vi vil opkvalificere flere fagpersoner og rekruttere en ny generation af folk med høj faglig basis inden for undervisning, forkyndelse og sjælesorg. Desuden må vi udnytte eksisterende ressourcer, samle, koordinere og ved fælles hjælp nå længere ud.

Ressourcested for teologi og pædagogik

Det frivillige kirkelige arbejde kan bruge centeret som et ressourcested for teologisk- og pædagogisk tænkning og praksis.

– Forskere og fagpersoner fra andre organisationer kan samarbejde om udvikling og sparring indenfor sjælesorg, religionspsykologi, homiletik, diakoni, liturgi. Skoler kan bruge centret for tænkning og praksis omkring kristendomskundskab, etik og menneskesyn.

– Der har fx været debat om bønner. Få præster har overskud til at belyse i dybden, hvilke gode og mindre gode bønner, der er. Her kan vi nedsætte en gruppe, der arbejder med disse liturgiske spørgsmål, fortæller centerlederen.

Inspiration fra Norge

– Hvordan skal vi formidle evangeliet til nutidens børn og unge? Her er vi nødt til at arbejde med seriøs forskning i trosoplæring og religionspædagogik, siger Michael Mørch Thunbo og henviser til Norge, hvor man gennemtænker, hvordan vi oplærer mennesker i den kristne tro fra vugge til grav.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi er håbløst bagefter de nordiske lande, der har arbejdet langt mere målrettet med kristendomsundervisningen i skolerne, så religionspædagogikken er en mere naturlig del af læreruddannelsen. Fx er den kristne uddannelsesinstitution NLA Høgskolen (tidligere Norsk Lærerakademi) repræsenteret på langt de fleste lærerværelser i Norge. Med den indflydelse har man bl.a. fået udarbejdet langt bedre læreplaner for kristendomsundervisningen i Norge. I Danmark er kristendomsundervisningen lige modsat trådt mere og mere i baggrunden, og færre vælger linjefag i faget, fortæller Michael.

Konsortie på tværs

Centrets arbejde med religionspædagogikken foregår som et konsortie-samarbejde med bl.a. Kristen Pædagogisk Institut KPI, der i mange år har arbejdet med det religionspædagogiske område.

– Der er ikke mange i Danmark, der arbejder dybdegående med, hvordan vi oplærer nutidens børn og unge og møder deres udfordringer, fortæller Kurt Larsen. Folkekirkens Uddannelsescenter har konfirmandcentret, og vi håber, alle aktører vil byde ind, så centret bliver en hub for konkrete behov og problemer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi opfordrer alle foreninger, organisationer og frikirker, der står i samme udfordringer, til at kontakte os, siger centerlederen. Det har Kristelig Handicapforening allerede gjort, fordi de står med særlige udfordringer med at formidle evangeliet til deres målgruppe. Også Agape samt enkelte efterskoler og kristne gymnasier er blevet en del af samarbejdet.

– Centret søger fonde til en ph.d.-studerende i religionspædagogik.