Tre vidner så tydeligt, hvem Jesus er

Af Anders Bartholdy. Præst i Sønderborg Frikirke

Apostlenes opgave var at være vidner om, hvem Jesus er, så hele verden kan komme til tro på ham. Jesus forbereder dem til opgaven her. På bjerget får de lov at se et glimt af den, han er. Han er Guds salvede – hele jordens konge!

Jesus er kongen

Peter siger senere i et af sine breve, at apostlenes budskab om Jesus ikke bygger på ”udspekulerede fabler”, men ”vi havde med egne øjne set Jesu majestæt… mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg”.

For Peter var der derfor ingen tvivl. Jesus er ikke alene den, der bar vores synd på korset. Han er også den himmelske Majestæt, Kongen, som en dag skal komme igen og herske på jorden, så alt, både i himmel og på jord, kommer til at indordne sig under Guds vilje. Der er noget fantastisk over det syn, de så. Jesus har al magt, kraft og visdom, og dog er han nærværende, elskende og omsorgsfuld. Moses og Elias kommer og taler med ham. De to repræsenterer loven og profeterne.

Alt det, der skal ske, bygger på Skrifterne, men det er mennesker, han rådslår med, det er vennerne, han taler med – ikke kun Skriften.

Hør ham!

Apostlene ser Jesu majestæt. Samtidig ser de et glimt af en anden måde at herske på. De hører Faderens røst fra himlen bekræfte, at: ”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!” Vi skal høre ham! Det handler om visdom, indsigt og forståelse. Jesus hersker ikke ved at udstede befalinger og dekreter.

Han ønsker at dele sit hjerte og sine tanker med os, så vi ud fra hjertet kan handle i overensstemmelse med hans vilje. Gud uniformerer os ikke og ønsker ikke at få os til at gå i takt. Han sætter os fri til at tjene ham med det, vi er. Apostlenes syn af Jesu herlighed var helt specielt, men det var samtidig en forsmag på det, Gud ønsker, alle skal erfare.

I sin omtale af synet siger Peter i sit andet brev, at: ”Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på”. Jesus som majestæt blev for Peter en nøgle til at forstå Skrifterne. Og han ønsker, at menigheden skal gribe den samme forståelse. Ved Ånden har vi mulighed for at få øje på Jesus som konge og majestæt og derigennem forstå Skrifterne på en ny og dybere måde.

Hvor to eller tre er forsamlet

Det dybe fællesskab og kendskab til Jesus sker i fællesskabet med ham og nogle få nære venner.

Åbenbaringen af Jesu majestæt er så intim, at den ikke sker for de store skarer. Kun tre af apostlene får lov at være med. Selv tolv er for mange. Det er ikke ved de store møder med store forkyndere, den slags åbenbaring sker. Det sker, hvor der er venskab, nærhed og samtale. Jesus er sammen med vennerne på bjerget og nyder fællesskabet med dem. I dette nære fællesskab bliver det muligt at få øje på hans herlighed og majestæt.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Måske er det det, Jesus hentyder til, når han et andet sted siger, at hvor to eller tre er forsamlet i hans navn, vil han være midt iblandt dem. Det dybe fællesskab og kendskab til ham sker i fællesskabet med ham og med nogle få nære venner.

Vi er hans venner

Jesus ønsker at regere sammen med os – ikke over os. Selv om apostlene ikke forstår situationen, og særligt Peter reagerer umodent med ønsket om at fastholde øjeblikket og gøre det mere permanent, så er de også en del af rådslagningen sammen med Jesus. De er vennerne, ligesom Moses og Elias var det.

Jesus ønsker at have dem hos sig, mens planerne lægges. Det kan give os lidt trøst, når vi synes, at Guds planer og tanker er så store, at vi ikke kan forstå dem. Han ønsker at dele dem med os, selv om vi ofte reagerer barnligt og ønsker at fastholde de skønne øjeblikke sammen med ham. Eller vi prøver at skjule os, fordi mødet med Gud kan overvælde os. Kærligt hjælper han os til at rejse os og gå videre med et ”frygt ikke”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Søndagens tekst: Mat. 17,1-9

Tre disciple ser et glimt af Jesus i hans herlighed

1 Seks dage senere tog Jesus Peter, Jakob og Johannes (Jakobs bror) med op på et højt bjerg, hvor de var helt alene.

2 Pludselig skiftede Jesus udseende for øjnene af de tre disciple. Hans ansigt strålede som solen, og hans klæder blev blændende hvide.

3 Derefter så disciplene Moses og Elias komme til syne og tale med Jesus.


Artiklen fortsætter efter annoncen:4 „Herre, hvor er det skønt at være her,” udbrød Peter. „Hvis du synes, så vil jeg bygge tre hytter: en til dig, en til Moses og en til Elias.”

5 Endnu mens Peter talte, kom en lysende sky og indhyllede dem, og de hørte en stemme inde fra skyen:
„Det er min elskede Søn. Ham er jeg fuldt tilfreds med. Lyt til ham!”

6 Disciplene faldt på knæ med ansigtet mod jorden, helt overvældede og skrækslagne.

7 Men Jesus bøjede sig ned og rørte ved dem. „Rejs jer op,” sagde han. „I skal ikke være bange.”

8 Da de kiggede op, var Jesus alene tilbage.

9 På vej ned ad bjerget sagde Jesus til dem, at de ikke måtte fortælle om, hvad de lige havde set, før han var oprejst fra de døde.

Teksten er fra bibelen på hverdagsdansk