Kan jeg lære at bede, så det bare virker?

– Jeg vil gerne vide mere om bøn. Men jeg synes, at det er noget småt med bønhørelse og med bønnesvar. Kan du give mig en bøn, der virker, spørger ”Carl”.

Kære Orla

Jeg skriver til dig, fordi jeg gerne vil vide noget mere om bøn, om rigtig bøn. Jeg beder nemlig meget. Men jeg synes, at det er noget småt med bønhørelse og med bønnesvar. Jeg har tidligere gennem undervisning hørt, at der er forskel på de to ting: – På bønhørelse og på bønnesvar. Men jeg har glemt, hvori forskellen består.

Måske kan du lige ridse forskellen op for mig. Jeg synes, at jeg glemmer meget. Men jeg er også nu meget tæt på de firs. Jeg ved, at du er en mand, der beskæftiger dig meget med bøn. Mest vel med forbøn for de syge. Men vel også bøn i det hele taget, vil jeg formode. Mit store problem er, at jeg modtager så lidt fra Gud af det, jeg beder om. Der er nemlig så mange ting, jeg ønsker at få til mit liv.

Hvorfor tror du, at det er sådan? Det er også, som om der er en stor magt, der hele tiden prøver at trække mig væk fra bøn. F.eks. oplever jeg ofte, at jeg falder i søvn, inden jeg får sagt amen. Jeg oplever også ofte fysiske angreb, mens jeg beder. Jeg oplever ofte smerter i min mund og i tænderne. Orla Lindskov, hvad tror du, det kan skyldes?

Jeg har været igennem så mange prøvelser. Og jeg møder stadig prøvelser. Det gør mig træt. Jeg har bedt Gud om at standse alle disse prøvelser. Men der er intet sket. Nogle gange er jeg ved at give op. Så tænker jeg. – ”Mon jeg beder forkert”? Jesus siger, at ”Riget er kommet nær.” – Men hvordan går man derind? Jeg synes ofte, at djævelen kommer tæt på mig. Han frister mig med alt muligt. Jeg vil bare gerne have fred, væk fra det onde.

Jeg længes efter at blive taget ud af den onde verden. Men ikke ved at dø, for jeg føler stadig, at jeg har mange opgaver i min familie, for mine børn især. Men også i min menighed. Kære Orla Lindskov, jeg vil være meget taknemmelig, hvis du vil give mig en bøn, der virker. Som jeg skrev lige før, så tror jeg, at du har en speciel viden om bøn, som jeg ikke har; men som jeg gerne vil have.

Med venlig hilsen fra ”Carl”

En bøn som vi beder i Jesu navn ender i Guds hjerte

Kære ”Carl ”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Som start vil jeg sige lidt om bøn, der virker. Og det, jeg vil sige, er ganske enkelt: Al bøn virker. Hvordan nu det? Det vil jeg prøve at forklare dig. Det fører os nemlig over i dit næste spørgsmål, som er spørgsmålet om forskellen på bønhørelse og bønnesvar:

Bønhørelse

– betyder, at Gud hører vores bønner, alle vores bønner. Jeg ved godt, at nogle bruger udtrykket, at deres bønner ikke når længere end til loftet. Men sådan er virkeligheden ikke, for alle bønner i Jesu navn ender i Guds hjerte. Guds hjerte er ende-stationen for alle vores bønner. Så den med kun til loftet kan vi godt glemme alt om. Så meget om bønhørelse. Men nu til dit næste emne:

Bønnesvar

– her kommer vi så til det, du ofte har oplevet, nemlig bønnesvar, der udeblev. Det vil sige, at det, du bad om, skete ikke, eller det, du bad om, fik du ikke. Det kan være en afvisning fra Gud af et ønske. Især hvis opfyldelsen af ønsket er noget, der vil skade dig nu eller senere. Muligheden er der også for:


Artiklen fortsætter efter annoncen:– at det ikke var det rette tidspunkt til bønnesvar. Det var måske ikke ”Guds time.” Mange mennesker har det svært med ventetid, især når det handler om bøn for helbredelse. Det er forståeligt. Nogle gange sker helbredelse ved bøn rimeligt hurtigt. Men sådan er det ikke altid. I stedet kommer ofte en svær ventetid.

Mange er på grund af udeblevet bønnesvar blevet så skuffede, at de opgiver bønnen. Men det skal man ikke. Bibelen opfordrer os til udholdenhed i bønnen. Mange har fejlagtigt troet, at Gud siger nej. Men Guds ord til os er i stedet ordet: Vent.

Uselvisk bøn

Nu går jeg til en anvisning om bøn givet os af Jesus. Den anvisning finder vi Matthæus-evangeliet kap. 6, vers 33: ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Disse ord af Jesus leder os over i det, der hedder uselvisk bøn som modsætningen til selvisk bøn. Uselvisk bøn er en stor del af det, Jesus omtaler som at søge Guds Rige først.

Gud virker mægtigt igennem uselvisk bøn. Gennem uselvisk bøn vokser lyset i vores hjerter. Gennem uselvisk bøn møder vi Gud. Uselvisk bøn er bøn for de mennesker omkring os, som er i nød på forskellig måde; og for de mennesker, som ikke kender Jesus. Rådet fra Jesus er altså: Bed ikke for dig selv først. Bed ikke om noget til dit eget liv først.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Al bøn virker. Men Jesus siger, at vi først skal søge Guds Rige. Vi skal også bede uselvisk for andre mennesker, som er i nød.

Her er ordet ”først” utroligt vigtigt. Ifølge Jesus vil vores daglige fornødenheder nemlig komme som en tilgift, for Gud kender til alle vore daglige, praktiske behov. At bede væk fra sig selv kan være svært. Det vidste Paulus. Han kendte til mennesket. Det er sikkert derfor, han siger, at vi i alle forhold må lade vores ønsker komme frem for Gud i bøn.

Paulus stoler på, at når vi gør sådan med vores ønsker, så skal Gud, vores kærlige Far, sortere de uheldige og skadelige ønsker fra. Gud giver os så fred i stedet for. (Filipperbrevet kap. 4, vers 6.)

Lad dig ikke distrahere

Du skriver også, at du oplever fysiske angreb, mens du beder. Du oplever smerter i din mund og i dine tænder. Jeg har hørt fra mange, der har oplevet det samme som dig under bøn, altså legemlige angreb. Her er vi nok ved Guds modstander, som prøver at trække os væk fra bøn. Men det må bare helst ikke standse vores bøn.

Med venlig hilsen
Orla Lindskov.