Talentspejder for nye præstespirer

De teologistuderende hygger i kaffestuen på Menighedsfakultetet.

Kirken har brug for flere teologer. Menighedsfakultetet beder menigheder være talentspejdere.

Folkekirken råber på flere præster, og der er kristen mission overalt i verden. Derfor inviterer Menighedsfakultetet kristne rundt i landet til at hjælpe med at finde potentielle studerende.

Kan ikke følge med efterspørgslen

– Det er overordnet set menighedens eget ansvar at kalde og uddanne dens ledere, fortæller Niels Andersen fra Menighedsfakultetet.

– Derfor opfordrer vi kristne ud over landet til at prikke relevante unge på skulderen og opfordre dem til at læse teologi. Og vi håber, at mange sammen med os vil følge Jesu befaling og bede Gud sende arbejdere ud til sin høst. En teologiuddannelse ved Fjellhaug International University College (FIUC) kan give dem en solid ballast for en tjeneste i kirke og mission.

– Menighedsfakultetet modtager løbende henvendelser fra menigheder og kristne fra hele landet, der mangler præster og andre nøglearbejdere i kirkens mission. Men vi kan ikke følge med efterspørgslen, fortæller Fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen.

Forsmag på studieintroduktionsdagen

For at hjælpe de unge i processen med at finde ud af, om de har et kald til at læse teologi eller være præst, holder Menighedsfakultetet studieintroduktionsdag torsdag 2. marts. Her får deltagerne mulighed for at møde både studerende og undervisere på FIUC-Aarhus’ uddannelse på Menighedsfakultetet, følge undervisningen, se studiefaciliteterne, høre nærmere om uddannelsen samt stille alle relevante spørgsmål.