Hvad betyder pinse for dig?

Vi har spurgt fire præster fra fire forskellige kirkesamfund, hvad pinsen betyder for dem, og hvordan de fejrer pinse i deres kirke.

I Danmark har vi ikke de samme traditioner omkring pinsen, som vi fx har til jul og påske – selvom der i tidens løb er gjort flere forskellige forsøg. Der er også forskel på, hvordan vi omtaler og oplever Helligånden i forskellige kirkesamfund. Vi har spurgt fire præster fra fire forskellige kirkesamfund, hvad pinsen betyder for dem, og hvordan de fejrer den. Forhåbentlig kan både betydningen og fejringen være til inspiration på tværs af kirkeskel.

Carsten Jensen er præst i frikirken Aalborg Citykirke.

Præst i Aalborg Citykirke:  ’Helligånden er ham, der sætter fut i kristendommen’

Hvad betyder pinsen for dig?

Som kristen og præst betyder Helligånden utroligt meget i mit liv og hverdag. I Apostlenes Gerninger ser vi, at efter pinsedag blev disciplene i stand til at tjene på en ny og mere effektiv måde. En tidligere Biskop i Aalborg sagde engang: Helligånden er ham, der sætter fut i kristendommen. Her er jeg helt enig, og det passer godt til mit temperament.

I min tjeneste oplever jeg, at Helligånden frembringer både frugt og gaver til glæde og opmuntring for mennesker omkring mig. Min erfaring er, at desto større åbenhed og overgivelse jeg har overfor Helligånden, desto mere har jeg af Jesus i mit liv og min hverdag.

Hvordan fejrer I pinse i din kirke?

Pinsen skal for mit vedkommende fejres med en stor del fra Aalborg Citykirke. Traditionen tro tager vi hele pinsen på KirkeCamp i Mariager (i år er der 360 tilmeldte) en hel weekend, hvor vi skal nyde fællesskabet på tværs af forskellige nationaliteter og generationer og lade os fylde af Helligånden, så vi er rustet til at være vidner i hverdagen.

John Wahl er major i Frelsens Hær, Valby.

Major i Frelsens Hær: ’Pinsen handler om Åndens kraft til at være lys og salt’

Hvad betyder pinsen for dig?

Pinsen er kirkens fødselsdag. Det giver mig en anledning til at gå tilbage til vores rødder og motiverer mig til at blive den bedst mulige udgave af en aktuel kristen anno 2023. Gud gør noget nyt i hver generation og epoke, som udfordrer vor forståelse af, hvem vi er som fællesskab og vores opgave som kirke. Han skærper os hele tiden, så vi kan afspejle ham og hans kærlighed i den verden, vi lever i. Vi er kaldede til at være et inkluderende, nådigt og kærligt fællesskab, der kan rumme og matche den befolkning, vi er en del af.


Artiklen fortsætter efter annoncen:I stedet for at holde fast i fortiden, skal vi lade pinsens under forvandle og fornye os. Pinsen handler om Hellig Ånds kraft til at være lys og salt i verden nu.

Hvordan fejrer I pinse i din kirke?

Vi skal fejrer pinse med lagkage og fødselsdagssang. Vi skal dele beretningen sammen om den første pinsefest i Jerusalem. Og vi skal fejre, at Den Hellige Ånds nærvær og kraft er til stede i dag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Benny Blumensaat er præst i den katolske Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg

Katolsk præst fra Esbjerg: ’Helligåndens kraft og nådegaver er en forudsætning for at kunne følge Jesus’

Hvad betyder pinse for dig?

Pinsen betyder for mig bevægelse. At modtage Helligånden på pinsedagen og under dåben og firmelsen ved håndspålæggelse (den katolske kirkes konfirmation, red.) er en invitation til discipelskab, da modtagelsen af Helligåndens kraft og nådegaver er en forudsætning for at kunne følge Jesus.

Helligånden leder os altid ind i et forhold til Jesus, gør Jesus levende for os, puster liv i mennesker og kirken gennem personlig omvendelse og mission, ”idet I døber dem i Faderens, i Sønnens og i Helligåndens navn.”

Hvordan fejrer I pinse i din kirke?


Artiklen fortsætter efter annoncen:I Skt. Nikolaj menighed starter vi Novenebønnen til Helligånden ni dage før pinse, altså fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Efter Kristi Himmelfart samledes disciplene og Jomfru Maria i lydighed mod Jesus i ovensalen i Jerusalem i vedvarende bøn indtil pinsedag. Pinsesøndag beder vi om Helligåndens udgydelse på ny, da Helligånden ikke er statisk, men hele tiden i bevægelse, og i Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg beder vi med håndspålæggelse over den enkelte til en ny udgydelse af Helligånden i den enkeltes hjerte, til omvendelse og helbredelse og udrustning med Åndens nådegaver.

Novenebønn

Novenebønnen kommer af det latinske novem, det vil sige tallet ni. Det refererer til de ni dage mellem Kristi Himmelfart og pinsen, hvor apostlene sad i Jerusalem og ventede på, at Helligånden skulle komme. I nogle kirker er der tradition for at bede særlige novenebønner i de ni dage mellem Kristi Himmelfart og pinse. Novenebøn kan også bruges ved andre anledninger.

Niels Nymann Eriksen er sognepræst i Apostelkirken på Vesterbro i København

Folkekirkepræst fra København V: ’Det særlige ved pinsen er, at den skal gentages’

Hvad betyder pinse for dig?

Sprogunderet er for mig blevet en nøgle til at forstå pinsen. Hvis julen handler om, at Gud bliver en af os, og påsken handler om, at Gud tager vores død på sig og overvinder den, så handler pinsen om, at Gud taler vores sprog. Det er tre skridt i den samme bevægelse. Men det særlige ved pinsen er, at den skal gentages. Og det sker hver gang Guds ord når et menneskes hjerte.

Hvordan fejrer I pinse i din kirke?

Når vi skal fejre pinse i Apostelkirken på Vesterbro, hvor jeg er præst, har vi en tradition for, at oplæsningen af beretningen om den første pinse afsluttes med, at en række personer med forskellige sproglige baggrunde på skift træder frem og læser den sidste sætning: ”Vi hører dem tale om Guds storværker på vort eget sprog.”

Ved vores normale gudstjenester oversættes der til engelsk og persisk ved hjælp af oversætterudstyr. Men på denne søndag gøres oversættelsen til et tema i sig selv. Pinsen viser os, at evangeliet vil oversættes. Det er ikke bare et hensyn, der skal tages til dem, der er anderledes end flertallet. Oversættelsen er i sig selv en del af budskabet om, at vi ikke skal kvalificere os til evangeliet, men må tage imod det som vi er.

Læs også: Pastor Åge taler i tunger – også på latin og andre ukendte sprog