Tidligere lærer på LMH og generalsekretær i KFS 75 år

Ingolf Henoch Pedersen

Cand. theol. Ingolf Henoch Pedersen, Randers, kunne den 22. maj fejre sin 75 års fødselsdag.

Fødselaren, som var rejsesekretær i KFS i 1970-1971, har et imponerende CV i dansk kirkeliv. Efter at have afsluttet sin embedseksamen i Lund i 1976, var han igennem otte år lærer på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. I 1984 blev han generalsekretær i Kristeligt Forbund for Studerende, og under hans lederskab blev KFS’s ledertræningscenter i Ødsted oprettet.

I 1991 blev han præst i en valgmenighed på Djursland og i 1996 desuden præst i den nye valgmenighed, Kronjyllands Valgmenighed i Randers. Han forlod folkekirken sammen med denne menighed i forbindelse med indførelsen af vielsesritualet for homoseksuelle. Familien flyttede til Randers i 2000, da Ingolf Henoch blev fakultetsleder på MF.

Han blev pensionist som 62-årig, men har også siden da været engageret som bibelunderviser blandt andet gennem BibellæserRingen, ligesom han er med til at lede stilleretræter på Hellig Kors Kloster i Vestjylland. Ingolf Henoch fik udgivet sine erindringer i 2020 (Skatten i lerkar, Lohse) og har skrevet flere bøger, blandt andre ”Amos – fårehyrde og samfundsrevser”, ”Som i Elias´ dage”, ”Ovenlys på faste og forbrug”, og ”Ovenlys på spiritualitet”, der alle er udgivet på Credo Forlag.

Ingolf Henoch er gift med svenskfødte Ingrid, og de har fem børn og 15 børnebørn.