Vækkelsen af Europa vil komme fra Norden

Flere profetier forudser, at Norden vil være udgangspunkt for en vækkelse ned gennem Europa. Men vækkelsen skal bedes frem, siger Lars Enarson, der har været i Danmark for at fortælle om sin bevægelse Norden 7:14. Hans mål er 10.000 forbedere i Norden.

De nordiske lande har betydning for den sidste store vækkelse, som vil bringe kristendommen tilbage til Israel.

Det mener Lars Enarson, som holdt et bønneseminar i Store Bededags-weekenden i Midjyllands Frikirke i Ikast, der ledes af pastor Ulrick Flinta. Udfordringen interviewede i den forbindelse Lars Enarson om hans visioner og bønnebevægelse Norden 7:14.

– I en periode med faste og bøn i oktober 1977 talte Herren til mig: »Jeg vil sende en vækkelse, som vil være langt større, end du nogensinde har set før i historien. Men det vil kun ske i det omfang, du beder om den.” Herren viste mig, hvordan en vækkelse ville komme til Skandinavien og derefter spredes ned over Europa, fortæller Lars Enarson.

– I løbet af de sidste 70 år har Herren gang på gang bekræftet dette kald til de nordiske lande.

Rolf Wiströms profeti

I 1952 skrev Rolf Wiström i bogen ’Guds plan for Norden’:
”Over de nordiske lande ligger en lysende sky af Guds magt. Gud kalder mennesker i dag til at blive kanaler for denne kraft. I dag er det nordisk kaldetid! Over os placerer Gud ansvaret for de kristnede lande i Europa. De nordiske lande har korset i deres flag. Gud ønsker, at vi skal opleve korsets kraft i vores liv og overføre den til Europas længselsfulde millioner. Kristendommen vil igen opleve Helligåndens kraft og ledelse. Nye store mængder af lydige redskaber skal igen gå, hvor Ånden leder, og Guds plan skal virkeliggøres i hast!”

Kjell Sjöbergs profeti

– I 1986 talte Gud til bønnegeneralen Kjell Sjöberg i Sverige:
”Jeg har en plan for de nordiske lande, derfor er det vigtigt, at forbederne fra de nordiske lande møder hinanden. Min herlighed skal eksplodere i Norden … Norden skal tilhøre mig og derfra vil jeg begynde mit befrielsesværk… Kors-landene tilhører mig.”

Gunnar Brudelis profeti

– I 2006 så Gunnar Brudeli i Norge et stærkt syn. Han fortæller om dette:
”Jeg kiggede på et stort kort over Europa, da alle de nordiske lande pludselig var farvet blodrøde. Så begyndte fire røde faner at strømme fra Norden og ned på kortet mod de europæiske lande ned mod Israel. Det røde tidevand spredte sig derefter og dækkede hele Europa. Den vestlige strøm gik over Spanien til Marokko. Den fulgte Middelhavskysten til Israel. Strømmen bestod af mennesker, der gik med evangeliet for igen at udbrede evangeliet til landene i Europa. Strømmen havde blodets farve. Missionen vil koste blod og mange martyrer på vej tilbage til Jerusalem.”

Claes-Göran Bergstrand syn i 2016

”Under lovsangen ved et af de møder, hvor jeg sad nederst i kirkerummet, så jeg på de nordiske flag med alle deres farver. Gul, blå, mørkerød, pink og hvid, der stod der ved podiet. Pludselig var det, som om flagene forsvandt, og kun farverne smeltede sammen. De skabte et smukt mønster, som mindede mig om de præstedragter, Moses skulle lave til Aron og hans sønner. Jeg slog op i Bibelen i 2. Mosebog 28:6 og læste, at de farver, jeg så i mit syn, var de samme farver, som blev beskrevet i præstens klædedragt. Så oplevede jeg, at Herren sagde: ”Jeg vil iføre jer disse præsteklæder, I som er fra Norden, for at være forbedere for jeres lande. Dette er det almindelige præstedømme, som jeg ønsker, at du skal iklæde dig i Norden.” Jeg følte en hellighed omkring mig og tilbad Herren i lang tid.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det afkristnede Europa vil blive evangeliseret igen. Denne gang fra det nordvestlige hjørne af Europa, fra nord, mener Enarson.

Enarsons kald

– I januar 2018 modtog jeg et kald fra Gud om at starte bedebevægelsen Sverige 7:14, som et år senere blev til Norden 7:14 baseret på løftet i 2. Krønikebog 7:14: ”Hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.” Vores mål er at rejse 10.000 hengivne forbedere, som beder for den lovede vækkelse i de nordiske lande, der derefter vil sprede sig over Europa tilbage til Jerusalem, siger Enarson.

– Europa blev først kristnet ud fra Jerusalem med start i det sydøstlige hjørne. Om natten så Paulus et syn, hvor en makedonsk (græsk) mand sagde: “Kom over til Makedonien og hjælp os!” (Apostlenes Gerninger 16:9)
Til sidst kom evangeliet også til Norden. I endetiden vil det afkristnede Europa blive evangeliseret igen. Denne gang fra det nordvestlige hjørne af Europa, fra nord, gennem hele Europa på vej tilbage til Jerusalem, mener Enarson.

– Nu er det på tide, at denne plan bliver til virkelighed. ”For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke.” (Habakuk 2,3)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Korset i flagene

– De nordiske lande er de eneste lande i verden, der har det kristne kors så tydeligt i deres flag. Det er Guds vilje, at vi oplever korsets transformerende kraft i vores liv og derefter bærer dette budskab ned gennem Europa tilbage til Jerusalem. Guds værk begynder altid med bøn! Nu hænger de nordiske landes og Europas skæbne igen i en tynd tråd. Vi har brug for at opleve korsets dybtgående værk i vores liv, så Gud kan opfylde den plan, han har for de nordiske lande. Gud kalder på forbedere, der vil stå i gabet og bede om virkeliggørelsen af det nordiske kald!

Bor i Israel

– Men til trods for, at du har et stærkt kald til Norden, så bor du alligevel i Israel. Hvorfor?

– Jeg flyttede til Israel i 1997. Ved Guds nåde og mange mirakler har min familie og jeg fået opholdstilladelse til at bo i Israel. Med internettet er det ikke nødvendigt for mig at være på stedet for at fremme visionen. Jeg gør dette primært gennem de bedeskoler, jeg leder, og den ugentlige undervisning, jeg sender ud på YouTube. Kaldet på de nordiske lande er forbundet med Jerusalem, som vi kan se i Esajas 62:10-12. Gud kaldte mig faktisk til Israel tilbage i 1974 før min kaldelse til at bede for de nordiske lande. Da han genopvakte det kald i mig i 2018, efter at jeg var flyttet til Israel, var det først en komplet overraskelse for mig. Først nu bagefter er jeg kommet til at indse det fulde billede af, at de to kald er forbundet. Hedningerne, som Norden 7:14 handler om, skal først gå ind til frelsen, og først derefter vil hele Israel blive frelst, som vi læser i Romerbrevet 11:25-26. Byrden for Israels frelse er en stærk katalysator og drivkraft til at bede om vækkelse i de nordiske lande, slutter Lars Enarson, som er stifter og leder af Norden 7:14.

Norden714.com hedder bevægelsens hjemmeside.


Artiklen fortsætter efter annoncen: