70 til bedeuge i Kolding

Der var også plads til lovsang og tilbedelse.

Næsten 70 forbedere fra hele landet deltog i Bedehus Danmarks årlige bedeuge i uge 5 på højskolen Acts Academy i Kolding i februar 2023. Det var fortrinsvis kvinder, men dog 1/3 mænd. Og 10 ægtepar deltog.

– Første del af ugen førte især til bøn for os selv og for kirken. Dernæst blev der bedt for kirkens plads og indflydelse i samfundet, fortæller Rakul Kristiansen fra ledergruppen.

– Vi bad ind i aktuelle samfundsproblemer som kønsforvirring og faderløsheden, der er selve roden til mange af problemerne. Vi bad også for kirken og for, at ”vægterne” i landet måtte rejse sig og komme på plads, supplerer Peter Tinggaard.

– Var der forskel på dette år og de tidligere års bedeuger?

– Der var et kontinuerligt nærvær af Helligånden, som bragte en velduft og en atmosfære af enhed i lovsang og tilbedelse, og inspiration til de bønner, der blev bedt, fortæller Rakul.

– Vi har længe arbejdet med at skrue ned for undervisningen, så der blev mere tid til bøn og lovsang. Denne gang lykkedes vi i at få mange gode lovsangsstunder og bønnetider, forklarer Peter.

Rhonda Hughey og mange andre talere

Rhonda Hughey Mathisen indledte ugen med at undervise om “At bygge altre for Herren” og om “Guds navne”. Onsdag var der undervisning om kaldet til at være vægtere af Anette Holt Larsen, mens Kresten Holmsgaard talte om Johannes Døber som et forbillede på at leve adskilt fra samfundet, så Gud kunne få mere plads til at forme os, og samfundet igennem os.

John Nielsen talte om, hvad der rører sig i samfundet og viste, hvordan Gud gør mange ting – særligt udenfor kirkerne. Lucinda Rasmussen talte om et kald til discipelskab. Temaet fredag var den faderløse generation, som blev belyst af Johannes Hansen og dokumentarfilmen “Show Us the Father” (Vis os Faderen).


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der var også besøg af Martin Bentsen, som delte sin livshistorie, og Kjeld Gudmandsen, som gav et skræmmende indblik i børns og unges forvirring i nutidens samfund.

Modne forbedere løfter selv ugen

– Hvilke temaer prægede ugen?

– Temaet ”Bygge altre for Herren” forekom mig i starten som en udfordring mht at bygge bro til de mere konkrete emner, men Helligånden gav inspiration til at binde den ene dag til den næste således, at ugen sammenfattet handlede om at blive kendt med Gud, blive mødt af Gud, til at blive udfordret til at lade os bruge af Gud. For mig var det spændvidden i ugen, siger Rakul Kristiansen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Hvad var denne tråd gennem ugen?

– Jeg tror, at vi først i tilbageblik får øje på og forstår, hvad denne tråd var og er. For mig at se er kendskab til Gud og Guds ord i vores personlige liv og i menigheden som helhed påtrængende og afgørende for den opgave, vi som kirke har i vores land.

– Hvordan var deltagernes reaktion?

– Det er nogle modne forbedere, der deltager, og de løfter hele ugen med deres bøn. De står hele tiden klar til at bede med indsigt og lidenskab, fortæller Peter Tinggaard.


Artiklen fortsætter efter annoncen:– Vi tror, at deltagerne, ligesom vi selv, vokser i tro og tillid til Gud og også vedvarende udrustes og inspireres gennem disse samlinger, siger Rakul Kristiansen.

– Vi ser behovet for en styrket indsats til at se ”bønnealtre” og en vægtertjeneste rejst op i hele landet. Dette vil der blive taget skridt til i nærmeste fremtid med lørdagsseminarer, hhv. på Sjælland så snart vi kan finde en dato, og senere i Jylland.