Grundbog i levende kristentro

Erik Kristoffer Hansen tager i ”Jesu vision og indsigt” læseren med ind i det grundlæggende og centrale i kristendommen. Det gør han med udgangspunkt i sine egne erfaringer.

Bogen er et kald til at tage sin tro alvorlig og ikke skikke sig lige med denne verden. Med andre ord er det en bog om kristen efterfølgelse. Men som han gang på gang understreger, fører denne efterfølgelse med selvfornægtelse også glæde og frihed med sig. Han skriver bl.a.: ”Når vi lever vores liv, hvor Gud ønsker, vi skal leve, tror jeg, at vi vil føle en stor grad af tilfredshed i vores indre.

Vi kan opleve mange problemer med at leve dér, hvor Gud ønsker, vi skal leve, men vi føler en stor grad af tryghed og glæde i vores indre” (s. 69). Den personlige Gudsrelation står i centrum i bogen og er – ifølge forfatteren – udgangspunktet og målet for alt. Således skriver han fx om helliggørelse: ”Derfor er din opgave ikke at imponere din næste med din hellighed, men derimod at have et levende forhold til din Herre Jesus Kristus” (s. 73).

Én af de helt store styrker ved bogen er, at den indirekte peger på en vej til kristnes enhed. Det gør den i selve den måde, forfatteren selv forholder sig. Når han fx taler om dåben, fortæller han om sine egne oplevelser, som fører til, at han lader sig døbe som voksen, efter at have være døbt som barn. Han står altså selv for troendes dåb, men skriver om det på en måde, som på ingen måde nedgør eller fordømmer barnedåben.

På samme måde er det bemærkelsesværdigt, hvordan han i kapitlet ”Maria, Jesu moder” viser stor åbenhed overfor flere katolske ”specialiteter” og dermed beriger sin egen tro. Han taler i den forbindelse om det, han kalder ”The Divine Mercy Prayer”, som han gengiver på engelsk. Det skal i den forbindelse nævnes, at denne bøn faktisk eksisterer på dansk og bl.a. kan findes på http://rosenkransen.dk/rosenkransen/faustina_body.html. Bønnen kaldes på dansk for barmhjertighedens rosenkrans.

Dermed kan bogen blive et redskab til større åbenhed og forståelse for vores brødre og søstre i andre kirkesamfund, uden at man af den grund giver køb på sin egen overbevisning. Igennem hele bogen gennemgår Erik Kristoffer Hansen flere bibelvers og fremdrager centrale ord fra versene ved at inddrage grundtekstens græske ord.

Det er i sig selv oplysende, men bliver gjort på en noget stiv måde med en gentagende sætning med formlen ”A kommer fra det græske ord B, som betyder C”. Dette er imidlertid kun en lille skønhedsfejl, som virker lidt klodset, men selve hensigten med det er fin.

Erik Kristoffer Hansen:
Jesu Vison og Indsigt
108 sider. 169,95 kr.
Skriveforlaget


Artiklen fortsætter efter annoncen: