Rejsen mod troværdighed

Ingen vil lytte til én, de ikke har tillid til. Derfor er det afgørende, at der er tillid til den, som fortæller danskerne om Guds kærlighed og tilgivelse. Det er grunden til, at FrikirkeNet arbejder for at skabe tillid til danske frikirker samt tilknyttede skoler og organisationer. Et af tiltagene har været medvirkende til en ny lov, som træder i kraft i den 1. juli.

Af Mikael Wandt Laursen. Generalsekretær i FrikirkeNet

Fra den 1. juli bliver det ulovligt for religiøse ledere at misbruge deres særlige rolle og autoritet i menigheden til at skaffe sig samleje med medlemmer af menigheden, som er afhængige af relationen. Dermed ligestilles religiøse ledere i lovgivningen med blandt andre psykologer og behandlere.

Baggrunden for loven ligger to år tilbage – i maj 2021, hvor DR TV viste dokumentaren ”Misbrugt i frikirken”. Her anklagede en række kvinder præsten i en lille, international kirke i Aarhus for at have manipuleret sig til sex med dem.

Ingen hjælp fra det offentlige

Sagen begyndte at rulle, da et af kirkens medlemmer ringede til FrikirkeNet i foråret 2020 og fortalte om præstens overgreb. Vi kontaktede straks organisationen InsideOut, som vi samarbejder med, samt Børns Vilkår. Derefter gik vi sammen til politiet og de sociale myndigheder og anmeldte sagen. Belært af erfaringer fra sagen om Byens Kirke i Silkeborg, hvor en præst misbrugte en række teenagere og unge, vidste vi dog, at det ikke er nok at anmelde – for der kan gå et stykke tid, inden politi og sociale myndigheder griber ind.

Derfor arrangerede vi, sammen med InsideOut, et møde i Citykirken i Aarhus og inviterede ofrene og deres familier. Mødet fandt sted inden for en uge efter, at vi var blevet kontaktet, og omkring 30 personer mødte op – medlemmer af den pågældende kirke såvel som pårørende. Mødet blev helt bevidst lagt i en kirke, og en præst åbnede mødet med en bøn, fordi troen var en vigtig del af de unge kvinders liv, selv om de havde oplevet overgreb fra en præst.

De havde brug for at opleve en sund tro, og at troen blev en ressource i forhold til at få dem til at øjne håb for enden af en lang, mørk tunnel. Fri – og folkekirker i Aarhus var derefter hurtige til at stå sammen med ofrene, idet de samlede 40.000 kroner ind til psykologhjælp til de ramte kvinder. Hvis man er over 18 år gammel, er der nemlig ingen hjælp at hente fra det offentlige i den slags sager.

Et ”skørt hul i lovgivningen”

Rent juridisk trak sagen dog i langdrag. Selvom et par af sagerne blev anmeldt som voldtægtssager, så henlagde Østjyllands Politi dem, fordi det juridisk ikke var at betragte som voldtægt, hvis en præst manipulerede sig til sex. Det lykkedes dog til sidst at få politiet til at rejse sag mod præsten for at have delt nøgenbilleder. Men forløbet viste, at der var et hul i lovgivningen.

Vi havde en løbende dialog med InsideOut, hvor vi talte vi om, at præster burde være ligestillet med psykologer, hvis de misbruger den tillid, der ligger i embedet, til at opnå seksuelle ydelser. Derfor bakkede vi aktivt op om InsideOuts møder med SF’s retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, der var enig i, at der var ”et skørt hul i lovgivningen”.

Hun stillede efterfølgende et beslutningsforslag om at udvide straffelovens § 220 til også at omfatte ”en religiøs leders grove misbrug af et mellem den religiøse leder og et medlem af dennes menighed bestående afhængighedsforhold til at skaffe sig samleje med medlemmet” (citat fra lovens bemærkninger).
Det er den lov, som træder i kraft den 1. juli.


Artiklen fortsætter efter annoncen:FrikirkeNet arbejder for at skabe tillid til danske frikirker samt tilknyttede skoler og organisationer. FX arbejdes der for at forebygge negativ social kontrol og usund eller krænkende adfærd i kirkelige miljøer og samtidig fremme en sund kultur med klare, gennemskuelige og trygge rammer for fællesskab, mission og kald. Foto: Frikirkenets lederkonference 2023 / Albin Media

Når kirken svigter

Dette er kun et blandt flere eksempler på, hvad vi i FrikirkeNet gør for at forebygge negativ social kontrol og usund eller krænkende adfærd i kirkelige miljøer og samtidig fremme en sund kultur med klare, gennemskuelige og trygge rammer for fællesskab, mission og kald. Andre eksempler er vores etiske principper samt konferencen ”Når kirken svigter”, som vi arrangerede i 2021 sammen med Camilla Johnson fra InsideOut og 27 andre trossamfund og organisationer.

Formålet var dels at sende et signal ud om at se egne skyggesider i øjnene – og dels at skabe en dialog med samt anerkende dem, der gennem årene har oplevet kirken som et smertefuldt sted frem for et sted med tryghed. En lille krølle på halen i forhold til denne konference: I maj 2021 fik tidligere kirkeminister Joy Mogensen et § 20-spørgsmål om, hvorvidt hun støttede, at der skulle iværksættes en kortlægning af ”social kontrol i kristne miljøer”.

I svaret afviste ministeren at iværksætte en kortlægning og henviste direkte til konferencen ”Når kirken svigter” med en sætning om, at kirkerne i Danmark havde fokus på negativ social kontrol, og hvad de kunne gøre for at forbygge den. Siden konferencen har vi i fællesskab med flere af de andre arrangører – heriblandt Indre Mission og Luthersk Mission – arbejdet med en såkaldt ”Etos for god adfærd i kirker og kristne hjem”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den udtrykker de værdier, som konferencen italesatte, og er en indbydelse til kirker, menigheder, fællesskaber og enkeltpersoner om at forpligte sig på en tryg og åben adfærd, der kan forebygge overgreb og tvang i kristne fællesskaber og familier. Dokumentet kan snart ses på naarkirkensvigter.dk.

Den uvildige instans

Det seneste skud på stammen af initiativer, der skal medvirke til at sikre sunde, kirkelige miljøer, er ”Den uvildige instans” (www.uvildiginstans.dk). Selv om instansen er oprettet af FrikirkeNet og underlagt retningslinjer for FrikirkeNets arbejde, fungerer den som en 100 procent uafhængig og selvstændig enhed. Instansen er med andre ord vores whistleblowerordning til håndtering af fortrolige henvendelser, der handler om seksuelt krænkende adfærd i en frikirke eller organisation, der er medlem af FrikirkeNet.

Som en del af arbejdet med ”Den uvildige instans” har vi også lavet en handlingsplan mod seksuelt krænkende adfærd. I den understreges det, at FrikirkeNets medlemskirker og -organisationer har nultolerance, når det gælder magtmisbrug, manipulation, chikane og enhver anden form for grænseoverskridende og/eller seksuelt krænkende adfærd – verbal som nonverbal.

Sat i verden for at forkynde

Den kristne tro handler om tilgivelse, frihed, kærlighed og glæde, og derfor skal kirkerne være trygge arenaer, hvor mennesker kan trives, udvikles og vokse. Hvor de opmuntres og bygges op. Det er baggrunden for, at vi ikke negligerer kirkernes skyggesider. Heldigvis kan vi konstatere, at den overvældende majoritet af frikirkerne er sunde fællesskaber med en høj integritet, som titusinder af danskere finder stor glæde af at være en del af.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Den kristne tro handler om tilgivelse,
frihed, kærlighed og glæde,
og derfor skal kirkerne være trygge arenaer,
hvor mennesker kan trives, udvikles og vokse.

FrikirkeNet er sat i verden for at arbejde på at skabe gode forhold for frikirker samt for den frie forkyndelse af det kristne budskab om Guds kærlighed, nåde og tilgivelse. I vores vedtægter står der således kun én ting under formål – nemlig at FrikirkeNets ”formål er at forkynde det kristne evangelium”. Men ingen vil lytte til én, de ikke har tillid til.

Derfor har vi det lange lys på i arbejdet med at skabe tillid til danske frikirker samt tilknyttede skoler og organisationer. Så de rent faktisk bliver hørt, når de deler, hvad de har på hjerte. Troværdig tillid er afgørende for os alle. Ellers kan vi ikke lykkes med det kald, vi har fået til at dele Guds kærlighed med vores næste. Og tillid skal man gøre sig fortjent til.

Vi må blankt erkende, at vi har haft vores udfordringer. Det har de fleste fællesskaber og netværk. Men det afgørende er, hvordan vi møder udfordringerne.