Takker af efter 30 år som lektor i teologi

Carsten Elmelund Petersen har blandt andet forsket i etiske spørgsmål som samkønnede vielser, juridisk kønsskifte og Moselovens betydning i dag.

Carsten Elmelund Petersen er gået på pension fra sin stilling som lektor i systematisk teologi på Dansk Bibel-Institut med virkning fra den 1. september 2023. Det er præcis 30 år efter hans tiltrædelse i 1993.

Carsten Elmelund Petersens forskning har undervejs bidraget til afklaringen af aktuelle etiske udfordringer for kirken. Her kan især nævnes hans bidrag i rapporterne: Kærligheden glæder sig ikke over uretten (1996) om kirkens holdning til vielse af to af samme køn samt rapporten: Kærligheden glæder sig ikke over uoverensstemmelsen (2015) om juridisk kønsskifte.

Han har endvidere været optaget af, hvordan vi skal forstå og anvende Moseloven i dag samt antinomisme (afvisning af loven, red.) som en teologisk udfordring i kirken.

Nordisk samarbejde

Carsten Elmelund Petersen har været en af initiativtagerne til Nordisk forum for systematisk teologi, der samler undervisere og forskere fra Norge, Sverige og Danmark til årlige samlinger. Han har i det hele taget haft et særligt blik for det nordiske samarbejde og nordisk teologi igennem hele sit virke. I et større perspektiv har Carsten Elmelund Petersen arbejdet for at styrke en luthersk og bibelsk forankret teologi i kirken i Danmark.