– Vi europæere har været alt for optaget af at nå ud til ”v­erdens ende”

- Nu må vi tage os af behovene i vores hjemlande, siger rumæren Ruben Dubei. Den nye leder af Wycliffe Europe opfordrer dermed til nytænkning af begrebet mission.

– Nu er det tid til, at vi tager os af behovene i vores hjemlande, siger Ruben Dubei fra Rumænien. Han har tidligere sammen med sin familie været udsendt til Ghana og Sydafrika, hvor han har arbejdet med sprogudvikling og kulturelt relevant bibelbrug.

Har Europa stadig en rolle at spille i international mission og ikke mindst i arbejdet med at oversætte Bibelen til nye sprog?

Vi befinder os i en tid, hvor kirkerne vokser eksplosivt i det Globale Syd, og vi ser den stik modsatte tendens i Europa. Mange europæiske organisationer, der arbejder med international mission, oplever en identitetskrise, mener Ruben Dubei, der er leder i Wycliffe Europe Area. Den livslange missionæropgave er ved at være en saga blot. Få ønsker at påtage sig opgaven og ofte kun for en kortere årrække.

Desuden er de lokale i det Globale Syd efterhånden så veluddannede, så den traditionelle missionær fra Vesten ikke længere er nødvendig. Så hvis Europa ikke længere skal byde ind med ekspertise og udsendte, har vi så en rolle at spille?

Oversete behov i Europa

”I Europa har vi set mission som noget, der skal foregå langt væk. Vi har sendt folk til den anden ende af verden for at oversætte Bibelen til små stammefolk, men samtidig har vi ikke haft øje for de behov, der er her i Europa,” forklarer Ruben Dubei.

På oversigten fra Wycliffe Global Alliance betegner tallene ud for hver enkelt verdensdel hvor mange sproggrupper, der efterspørger – eller forventes at have behov for – en bibeloversættelse.

Den seneste opgørelse viser, at der er 37 sprog i Europa, der mangler at få en oversættelse af Bibelen påbegyndt. Mange af de sprog er tegnsprog eller tales af andre minoritetsgrupper som f.eks. romaer.

Tilskyndet til at sige undskyld

”Ved et møde med en romamenighed følte jeg en stærk tilskyndelse til at sige undskyld. Undskyld, for at vi ikke har været opmærksomme på deres behov for at få en oversættelse af Bibelen på deres sprog. Vi har ikke set deres behov som lige så vigtige som de behov, der er langt væk i det Globale Syd. Vi har været så travlt optagede af at nå ud til verdens ende med evangeliet, at vi har glemt Jerusalem, Judæa og Samaria,” siger Ruben Dubei med henvisning til Apostlenes Gerninger 1,8.

”Nu er det tid til, at vi tager os af behovene i vores hjemlande.”  ”Vi er nødt til at forstå behovene tæt på os, netop ved at bruge tid sammen med de mennesker, der stadig mangler en bibel på det sprog, der taler til deres hjerter, deres modersmål. Vi har brug for at forstå deres behov, uanset om det drejer sig om en menighed af døve eller et minoritetssprog, der er ved at blive trængt af et nationalt sprog.”

Det Globale Syd har stadig brug for os

Traditionelt har missionsorganisationer haft fokus på ”verdens ende” set fra et vestligt perspektiv. På billedet ses en bibeldedikering på Papua Ny Guinea. Foto: Lisa Vandern Berg.

Den seneste opgørelse viser, at der stadig mangler at blive igangsat oversættelsesarbejde af Bibelen til omkring 1.200 sprog i verden. Størstedelen af de sprog tales af befolkningsgrupper i det Globale Syd. Mange migranter kommer til Europa fra det Globale Syd, og Ruben Dubei mener, at vi ikke har været opmærksomme nok på dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ser vi virkelig, hvilke behov de har for at læse Guds Ord på deres modersmål? Her har vi også en mulighed for at give mere til det Globale Syd ved netop at hjælpe de migranter, der kommer til os.

Guds Mission er givet til kirken

”Kirken skal have en central rolle i bibeloversættelsesarbejdet,” siger Ruben Dubei. Det er nemlig kirken, der er kaldet til Guds mission, og arbejdet med at oversætte Bibelen er en del af den mission. Han mener dog ikke, at missionsorganisationerne har udspillet deres rolle. Selvom det er kirken, der skal være den centrale aktør, skal organisationerne fortsat hjælpe med ekspertise, for at arbejdet bliver succesfuldt og effektivt, understreger den nye leder af Wycliffe Europe.

”Ved et møde med en roma menighed følte jeg
en stærk tilskyndelse til at sige undskyld.
Undskyld, for at vi ikke har været opmærksomme
på deres behov for at få en oversættelse af Bibelen på deres sprog. ”

Jan Zachariassen (billedet) er en af dem, der er i færd med at oversætte Ny Testamente til dansk tegnsprog, så også døve i Danmark får Bibelen på deres eget sprog . Foto: Søren Kjeldgaard

Fakta:

Ruben Dubei er fra Rumænien og har sammen med sin familie været udsendt til Ghana og Sydafrika, hvor han har arbejdet med sprogudvikling og kulturelt relevant bibelbrug. Fra 2015-22 var han landsleder i Wycliffe Rumænien. Han tiltrådte stillingen som leder af Wycliffe Europe Area i begyndelsen af 2023. Wycliffe Global Alliance: En verdensomspændende alliance af mere end 100 organisationer, der alle har som kerneydelse af oversætte Bibelen til sprog, den ikke er oversat til endnu.


Artiklen fortsætter efter annoncen: