Luthersalme har 500 års jubilæum

”Lovet være du, Jesus Krist” blev allerede oversat til dansk i 1528. Nu bruger vi dog Grundtvigs version fra 1800-tallet.

”Den, der synger, beder dobbelt,” hævdede reformatoren Martin Luther (1483-1546). Portrættet er malet af Lucas Cranach den ældre i 1529.

Martin Luthers julesalme ”Det kimer nu til julefest” synges i de allerfleste folkekirker juleaften. Derimod synges ”Lovet være du, Jesus Krist” typisk under andre af julens gudstjenester, hvor folk måske lidt bedre kan fordybe sig i de mange vidunderlige kontraster, som juleevangeliet rummer.

Den tyske reformator Martin Luther (1483-1586) talte meget om ”det salige bytte”: At Guds Søn bar alle menneskers skyld og elendighed på korset. At han kom ned til jorden for at løfte mennesker op, så vi kan få del i hans herlighed, tilgivelse, glæde og liv.

Himlens lys på jorden

I jubilæumssalmen beskriver Luther det salige bytte gennem en række modsætninger, som viser forskellige aspekter af det, at Gud blev menneske. Vi læser, at Jesus blev født som en baby i en fattig familie, for at vi kunne blive rige. Skaberen blev en baby, født og svøbt af en kvinde: ”Du, som har skabt og styrer alt, blev dog på skød barnlille kaldt.

Den Almægtige opgav sin magt og blev fattig, for at vi kunne blive rige ”til evig tid”.  Fordi Jesus blev menneske, er også lyset kommet til vor mørke verden, så vi nu må være børn af Gud og kalde ham vor himmelske Far. For alle disse kontraster hører med, når vi taler om julens budskab.

Martin Luther spillede lut og skrev en række salmer, som stadig synges verden over. Han lagde også stor vægt på den kristne oplæring gennem katekismus og salmesang i hjemmene. Maleri af Gustav Spangenberg fra 1875

Det syvende vers

Martin Luthers oprindelige salme havde syv vers. Deres omkvæd var ikke ”O, Gud ske lov” som i Grundtvigs gendigtning, men derimod ”Kyrieleis!” (”Herre, forbarm dig”). Det syvende vers hedder i en gendigtning af Finn B. Andersen fra 2003:

”Alle ting han for os lod ske,
at vi hans kærlighed skal se.
Glæd dig derved al kristenhed.
Tak ham for det i evighed.
Nåde fra Gud.”

Martin Luther skrev i alt 36 salmer (hvoraf mange var gendigtninger af latinske og oldkirkelige salmer). Af de 36 salmer blev hele 24 skrevet i årene 1523-24.
Mange danske salmedigtere og præster har oversat og gendigtet Luthers salmer, og 21 af dem står stadig i Den Danske Salmebog.

Danske salmedigtere

N.F.S. Grundtvig (1783- 1872) har skrevet mellem 1500 og 1600 salmer og har blandt andet oversat og gendigtet Luthers julesalmer. Portræt malet af C.A. Jensen.

Den danske forfatter, teolog, præst og politiker Nikolaj Frederik Severin Grundtvig var en meget produktiv salmedigter. Han skrev imellem 1500 og 1600 salmer, hvoraf vi finder 253 i Den Danske Salmebog fra 2002. Af disse er nogle gendigtninger, og 90 er oversættelser fra andre sprog. Hans Adolph Brorson (1694-1764) bliver normalt omtalt som ”Julens salmedigter”, og han er kendt for salmer som ”Mit hjerte altid vanker” og ”Den yndigste rose er funden”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Grundtvigs julesalme ”Det kimer nu til Julefest” er dog den, der bruges mest til juleaftensgudstjenesterne.
Denne salme blev oprindeligt skrevet af Martin Luther og havde titlen ”Vom Himmel hoch da komm’ Ich her”, og i en af Grundtvigs versioner (fra 1817) havde den ikke mindre end 24 vers.

Lovet være du, Jesus Krist

Lovet være du, Jesus Krist!
at du menneske vorden est,
født af en jomfru ren og skær,
gladelig hilst af Himlens hær.
O, Gud ske lov!

Du, Gud Faders enbårne Søn.
mand i lys, men dog Gud i løn,
underlig klædt i kød og blod,
kom på vor brøst at råde bod.
O, Gud ske lov!


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Verden går i dit ledebånd,
dig dog svøbte en kvindes hånd,
du, som har skabt og styrer alt,
blev dog på skød barnlille kaldt.
O, Gud ske lov!

Himlens lys kom i dig til jord,
skinner til ny oplysning stor,
godt kan vi nu ved nattetid
kende som børn vor Fader blid.
O, Gud ske lov!

Fattig kom du til jorden ned,
adlede armod og usselhed,
fattig du gjorde dig med flid,
rige blev vi til evig tid.
O, Gud ske lov!

Konning er du blandt konger bedst;
ånders konge blev støvets gæst,
fører os op fra skyggedal
hjem til sin lyse kongesal.
O, Gud ske lov!


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Tyskland Str. 1-6: Martin Luther 1523
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1845.

Synges oftest på melodien til ”Lille Guds barn, hvad skader dig”, en dansk folkemelodi fra 1814.