Pastor John Mulindes vidnesbyrd om Guds dom

Kirsten Haller fra Blåkildekirken i Tåstrup har sendt følgende vidnesbyrd, som stammer fra et videoklip med John Mulinde fra Uganda.

Pastor John Mulinde beskriver i en video fra 2013, hvordan Gud talte til ham. Det var et meget personligt budskab til præsten om, at han skulle omvende sig fra sin synd. Men det var også en advarsel til hele kirken om ikke at gå på kompromis for Herrens Dag er nær.

Pastor John Mulinde fortæller i en video fra 2013 om et syn, som han fik i 1988 i en lille landsby i Uganda. Under bøn mærkede han pludselig Jesu nærhed meget stærkt, og han så et stærkt lys. John Mulinde faldt ned og begyndte at skælve og kunne ikke tale. Men så hørte han en stemme kalde på ham ved navn tre gange.

Stemmen begyndte at tale:

”Jeg kendte dig før verdens skabelse, og jeg har udvalgt dig, sat dig til side for at tjene mig, som et vidne i disse sidste dage. Men jeg vil sige til dig, at hvis jeg var kommet i dag for at hente min brud, så ville du ikke være med. Jeg ville ikke tage dig med, for der står skrevet: ”…Han (Kristus) vil frelse dem som venter på ham” (Hebr. 9,28), og du lever ikke dit liv som en person, der venter på mig. Du tillader al slags snavs at komme ind i dit liv. Du lever som én, der ikke tager det alvorligt.”

Stemmen citerede 1. Kor. 6,9:

”Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller de, der lader sig bruge til unaturlig utugt (homoseksuel omgang), eller de, der udøver den, eller tyve eller havesyge, ingen drankere, ingen æreskændere (skader omdømme, sladder), ingen røvere (svindlere) skal arve Guds rige.”

Stemmen fortsatte:

”Dit liv er så fuldt af snavs. Du har en udvendig facade, og du skjuler mange ting i dit indre. Men du glemmer, at jeg er Herren, som ransager hjertet.
Du er ikke klar, du er ikke klar til at møde mig. Hvis dit liv er fuldt af alt dette, så er du ikke klar til at møde mig. Dit liv er fuldt af utugt.”

(John Mulinde protesterede her, for han havde ikke bedrevet utugt). Men stemmen sagde: ”Der kommer ikke noget usandt ord ud af min mund. Kalder du mig en løgner? Du kender ikke dit hjerte. Jeg vil vise dig det: Kan du huske den dag for år tilbage, hvor du sad i en taxi og ventede på at køre? Du så en kvinde, og du afklædte hende i dine tanker og havde alle mulige urene tanker.”


Artiklen fortsætter efter annoncen:John Mulinde blev rystet og råbte: ”Jeg har syndet imod dig Herre!” Stemmen svarede:

”Nej, du har ikke syndet, du lever i synd! Du lever fra morgen til aften i disse urene tanker, selv i din seng om aftenen så dyrker du disse tanker. Jeg kender alle øjeblikke i dit private liv. Jeg kender dine tanker. Du har ikke Gudsfrygt, selv i menigheden, når nogen går op på talerstolen, så afklæder du dem, så de står nøgne i dine tanker. Jeg er Herren, som ransager hjertet! Har du ikke læst, at selv den, som ser på en kvinde og begærer hende i hjertet, bedriver utugt med hende?” (Mat. 5,28).

Stemmen begyndte at nævne andre ting som menneskeligt set syntes at være mindre ting: Misundelse, manipulation, latterliggørelse og ydmygelse af andre, så man selv kan fremstå bedre og mere hellig:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Du er den bedste, du prædiker bedre, du synger bedre, du er mere salvet, du udfører flere mirakler, men du føler bitterhed og nag, når du ser andre blive fremhævet.” John råbte: ”Stop Herre! Jeg erkender det hele.” Men han stoppede ikke og blev ved med at afsløre selv de mindste, urene detaljer i Johns indre.

John tænkte ved sig selv: Satan har bedraget mig. I alle de år, hvor jeg troede, at jeg tjente Herren, var jeg så uren. Og han tænkte på de mirakler og de helbredelser, han havde været med til. Han tænkte, at Djævelen havde bedraget ham og brugt ham til at gøre ting, hvor han troede, at det var Gud, som arbejdede. Men så sagde stemmen: ”Hvorfor har du disse tanker? Jeg udvirker ikke mirakler, fordi du er værdig. Jeg udvirker mirakler, fordi jeg elsker mit folk, og mit navn skal aldrig være uden vidnesbyrd på jorden. Har du ikke læst, at der står skrevet, at de vil komme og sige: ’Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Da vil jeg sige til dem: ”Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I, som øver uret!’” (Mat 7,22)

Har du ikke læst: ”Uden hellighed skal ingen se Gud! (Hebr. 12,14) Stemmen sagde videre: Husk det ord, du fik, da du kom til mig: ”Du elskede ret og hadede uret, derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige.” (Hebr. 1,9) Du begyndte godt, hvorfor ændrede du dig? Dine øjne var fæstet på mig. Men du blev mere familiær med det at forkynde, og du vendte dine øjne til mennesker. Du holdt op med at søge min anerkendelse, og du begyndte at søge menneskers anerkendelse. Og disse mennesker kendte ikke dit hjertes hemmeligheder, og de begyndte at beundre dig, men jeg kendte dit hjerte. Du begyndte godt, hvad var det som drog dig bort fra mig? Hvorfor tog du øjnene bort fra mig? Jeg vil, at du skal vide, at mennesker ikke kan skabe det himmelske, kun min Far ejer det himmelske, og han vil dømme retfærdigt, og han vil belønne enhver efter hans arbejde.”

Så citerede stemmen Åbenbaringen 3,1-3 og fortsatte:


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Jeg har undersøgt dig fra den ene ende til den anden, og jeg fandt intet, som var acceptabelt for min Far. Jeg giver dig et råd: Omvend dig! Vend dig bort fra alt, som har værdi for dig. Opgiv dine drømme. Opgiv dine rettigheder. Opgiv alt, som du synes har værdi, og SØG MIG! Ydmyg dig! Kom ikke til mig med nogen form for ”krav”. Ydmyg dig. Jeg siger til dig, at det at søge det evige liv er alt, det er nok! Det kan ikke sammenlignes med noget andet. Jeg råder dig til at nedprioritere alt andet – lige som den mand, der så en kostbar perle og solgte alt, hvad han ejede, for at få denne skat (Mat 13). Hvis du virkelig omvender dig af hjertet, så vil jeg vise dig nåde og genoprette dig; og jeg vil gøre dig til min mund.”

Derefter fik John hemmeligheder at vide om sine otte venner. Han skulle gå tilbage og fortælle dem det og opfordre dem til at omvende sig fra disse ting.
Da hans venner hørte det, græd de og sagde, at de aldrig troede, at nogen ville have fundet ud af disse ting, som de havde skjult i hjertet.

Efter mere tid i bøn og faste kom stemmen igen med et stort suk og begyndte at tale ud fra Esajas kapitel 1, hvor den begyndte at afsløre Guds dom over forkyndere, som søger efter verdslige ting og sætter verdslige ting højere end Gud. Stemmen sagde, at disse forkyndere trøster mennesker i deres synd i stedet for at kalde dem tilbage til Gud. De siger, at det er i orden, at folk lever, som de gør.

”Mange af mit folk kender ikke tilgivelsens glæde, fordi de aldrig er blevet ført ind på erkendelsens og omvendelsens sted. De har fået at vide, at de kan leve efter deres egen vilje, og mit hjerte er i sorg, fordi jeg kan se, hvad fjenden gør ved dem (Esajas 1,5). Mit folk lever i selviskhed, i bitterhed og i håbløshed. Min helbredelse og min frelse er fuldkommen, men jeg kan ikke nå dem dér, hvor de er. Jeg har betalt for det hele, for en fuldkommen frihed, men mit folk har valgt at leve uden for min frelse. Men mit hjerte græder, for Herrens Dag er nær.”

Herren begyndte at beskrive denne dag og sagde, at det bliver en smertens dag og en grådens dag. Det er en dag, hvor intet menneske kan stå oprejst. Stemmen græd og beskrev, at Guds folk slet ikke var klar, og at Guds hjerte bløder for sit folk. ”Jeg har gjort alt for at sætte dem fri, og de har ikke brug for andre ting end min fuldkomne frelse.” Så talte Helligånden ud fra Zefanias 1,10-18 om alle de prøvelser og trængsler, som vil komme i de sidste dage.

”Hvis mit folk ikke vil ære mig og deres tro på mig, så vil de ikke kunne bestå i disse trængsler. De vil gå på kompromis; de vil bøje sig for at klare presset, især det økonomiske pres. Der vil blive stor vildfarelse og forførelse i menighederne og i familierne. Der vil blive en trængsel og et pres, som intet menneske kan klare.
Derfor græder min Ånd, fordi jeg elsker mit folk, og jeg kan ikke stå og se på, hvordan fjenden lægger sit bedrag ind over dem. Når de siger ’fred, fred,’ så kommer ulykken, og ingen af dem vil overleve. Men I er ikke skabt til undergang. Mit folk er blevet kaldt til evigt liv og evigt håb. Alt er fuldbragt! Hvorfor vil mit folk gå ind i områder, hvor de bliver indfanget i kompromisser og bliver overvundet? Den, som sejrer, han skal være med mig! Mit folk må vågne og rejse sig og stå i min fuldkomne frelse som jeg har vundet på korset! Der er magt i Ordet om korset! Der er kraft i blodet! Der er kraft i mit navn til at sejre!!! Så længe mit folk lever i deres egen visdom og kraft, vil de blive ført bort i trængslens tid.”

Videoen med John Mulindes vidnesbyrd kan ses på YouTube.